Veysel Fırat

Türk Devletleri Teşkilatı Dünya'ya Umuttur

Veysel Fırat

Güçlünün haklı, gaspın hak ve batılın gerçek olarak yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Çağımızda yaşanan bu dünya düzeninin sağlayıcısı da hakim medeniyet olan Batı Medeniyeti’dir. Batı Medeniyeti’nin dünyaya verdiği yaşam tarzını hepimiz görüyoruz. Bu düzenin değişmesi için yeni bir medeniyetin dünyaya çeki düzen vermesi gerekir. İşte bu medeniyet de Yeni bir Türk Uygarlığıdır. Türk Uygarlığına giden yol da Türk Devletleri teşkilatından geçmektedir.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Azerbaycan, Kazakistan, Kırgıistan, Özbekistan ve Türkiye’den oluşmaktadır. Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan TDT’de  gözlemci statüsünde yer almaktadır.
Türk Devletleri Teşkilatı’nın temeli 1992 yılında Türkiye’nin başkenti Ankara’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi ile atılmıştır. 2006 yılında ise dönemin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından teşkilat haline getirilmesi önerilmiş olup, 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan’da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile konsey olarak yapılandırılmıştır.
12 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen 8. Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul Zirvesi’nde ise Türk Devletleri Teşkilatı adını almıştır.
Teşkilatın Genel Sekreterliği İstanbul’dadır. Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen İstanbul zirvesine ilk kez gözlemci ülke statüsünde katılan Türkmenistan, 11 Kasım 2022'de gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi’nde  tam üye olacağı duyurulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise teşkilata gözlemci üye olarak katılmıştır.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN BAYRAĞI
22 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplanan 2. Türk Keneşi Dışişleri Bakanları toplantısında Türk Konseyi'nin resmî bayrağı kabul edildi. Bayrak, Özbekistan dışındaki üye ülkelere  ait sembollerin birleşiminden meydana gelmiştir. Rengini Kazakistan bayrağından, ortasındaki güneşi Kırgızistan bayrağından, hilali Türk bayrağından,  8 köşeli yıldızı ise Azerbaycan bayrağından almaktadır.
TDT, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda yer alan amaç ve ilkelere bağlı kalma iradesini teyit etmekte ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın ana hedefini, bölgede ve dünyada barış ve istikrara ortak katkılarda bulunmanın yanı sıra, Türk dilleri konuşan devletler arasındaki kapsamlı işbirliğini daha da derinleştirmek olarak tanımlamaktadır. Üye devletler, demokratik değerlere, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve iyi yönetişim ilkelerine bağlılıklarını teyit etmişlerdir.
TEŞKİLATIN TEMEL AMAÇLARI
Nahçıvan Anlaşması, teşkilatın temel amaç ve görevlerini şu şekilde ortaya koymaktadır: Taraflar arasında karşılıklı güven ve dostluğun güçlendirilmesi, dış politika konularında ortak tavırlar geliştirmek, uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırıcılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemleri koordine etmek, tüm ortak çıkar alanlarında etkili bölgesel ve ikili iş birliğini teşvik etmek, ticaret ve yatırım için uygun koşullar yaratmak, kapsamlı ve dengeli ekonomik büyümeyi, sosyal ve kültürel kalkınmayı hedeflemek, bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, kültür, spor ve turizm alanlarında etkileşimi genişletmek, kitle iletişim araçlarının ve diğer iletişim araçlarının etkileşimini teşvik etmek, üye devletler arasında iş birliği ve entegrasyonu güçlendirilmek, ilgili yasal bilgilerin alışverişini teşvik etmek ve yasal iş birliğini geliştirmektir.
TURAN DEVLETİ VE ORDUSU BU TEŞKİLATTAN DOĞACAKTIR
Her kuruluşun akeri gücü olduğu gibi TDT’nin de ordusu olacaktır ve altyapısı oluşturlmaktadır. Bu teşkılatın Turan Devleti’ne doğru evrilmesi ve Turan Ordusu’nun kurulması belki de çocuklarımıza nasip olacak ama mutlaka Turan Devleti’nin Turan Ordusu kurulacaktır. İşte o zaman yeni bir Türk Uygarlığı dünyaya hakim olacak ve dünya da ki tüm halklar huzur ve barış içinde yaşayacaktır.
    Veysel FIRAT
 

Yazarın Diğer Yazıları