Veysel Fırat

GAZZE'DE ÜÇ İLAHİ DİNİN SINAVI VE SONUÇ: FİYASKO

Veysel Fırat

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet. Bu üç dinin peygamberi de tek bir ilahtan vahiy almışlardır. Bu ilah ezel ve ebedi olan, bütün noksanlıklardan münezzeh Cenab-ı Allah’tır.  Aynı ilahın gönderdiği üç dinin mensupları ne hikmetse sürekli savaş halindeler. Din savaşları tarih boyunca hep yapılagelmiş ve hala devam etmektedir. İnsanlar ve ülkeler dinlerine göre kamplara ayrılmış, dinlerine göre muamele edilir hale gelmiştir. İşte bunun en canlı örneğini bu gün Gazze’de görmekteyiz. 
Gazze’de yaşananları küçük bir mahalledeki çocuk kavgasına benzeterek açıklamaya çalışalım.
    Bir mahallede iki çocuk kavga etmektedir. Bu çocuklardan biri güçsüz, savunmasız ve tepki veremeyecek haldeyken, diğer çocuk oldukça güçlü, çok zengin ve her türlü imkâna sahiptir. Bu çocukların kavgasını izleyen bir çocuk da var ki, o da mahallenin kabadayısı, sözünün üzerine söz söylenmeyen biridir. Mahallede kabadayı çocuk ne derse o olur. Buradaki mahalle Gazze, güçlü çocuk Yahudi, zayıf çocuk Müslüman ve kabadayı çocuk da Hıristiyan’dır. 
Yahudi çocuk sürekli Müslüman çocuğu dövmekte, ekmeğini elinden almakta, elbisesini yırtmakta evini yakmaktadır. Müslüman çocuk sadece dayak yemekte, dayaktan kurtulmak için Yahudi çocuğun yorulmasını beklemektedir. Yahudi çocuk dinlene dinlene döverken zulmetmenin türlü yollarını denemektedir. Müslüman çocuk karşılık vermeye kalksa Hıristiyan çocuk hemen Yahudi çocuğun eline sopa vererek Müslüman çocuğun elini kolunu tutmaktadır. Kavgaya ayırmak isteyenler olursa ve Hıristiyan çocuk ‘’Karışanı döverim haa!’’ diyerek, engel olmaktadır. Mahallenin kimi sakinleri de neyime lazım diyerek olaya kayıtsız seyretmekteler. 
Ne hazindir ki Gazze’de üç dinin mensupları da insanlık sınavında sınıfında kalmıştır.
 Yahudiler kendilerini üstün ırk kabul ettiklerinden ve vaat edilmiş topraklarda yaşayan herkesin ölmesi gerektiği inancına sahip olduklarından, dinlerinin emirlerini yapmış oluyorlar. Bu uğurda ne sevgi ne merhamet ne de vicdani sorumluluk taşımamaktalar. Sadece kendi çıkar ve emellerini göz önüne aldıkları için, insani değerler onlar için yok hükmündedir. Dünya tarihinde bu kadar orantısız güç kullanıldı mı, bu kadar zulüm yaşanıldı mı bilemiyorum. İki milyon insanı daracık bir coğrafyaya sıkıştırıp aç-susuz, silahsız ve savunmasız halde; en modern, en yıkıcı ve öldürücü silahlarla gece gündüz bombalayarak öldürmek, içinde sevgi olan bir din anlayışında yapılacak bir eylem değildir. Bugün Gazze’de bütün dünya bunun böyle olduğunu gördüğü için, bunu fikir olarak değil de bir gerçek olarak yazıyorum. Eğer Yahudilik, farklı ırktaki insanları kendilerine köle-hizmetçi olarak kabul ediyor ve öldürülmesini normal karşılıyorsa ben bunu sorgularım. Bu dinin DNA’sında insani değerler yok derim.
Hıristiyan dünya, Yahudileri destekleyerek Müslümanların soykırıma uğramasına müsaade ediyor. Biliyorum ki Filistin halkı Hıristiyan olsaydı; Hıristiyan devletler İsrail’in orada bir uçak bile uçurmasına müsaade etmezdi. İsrail hayatının dersini alırdı. İki milyon insanı daracık bir coğrafyaya sıkıştırıp aç ve susuz, silahsız ve savunmasız halde zalim İsrail’in önüne atıp izlemenin, Roma’nın kolezyumlarında aslanların önüne atılan insanların parçalanmasını izlemekten ne farkı var. Hıristiyan Medeniyetinin yaşandığı şu dönemde Gazze’de soykırım yaşanıyorsa Hıristiyan Medeniyetini de sorgularım. İnsanı değerlerin siyasi, ekonomik ya da dinsel çıkarların arkasında kalmasını ne kabullenirim ne de Hıristiyan Medeniyetinin insanlığından ve adaletinden bahsederim. 
Biz Müslümanlar Hıristiyanlardan korktuğumuz için Filistinli çocukların ölmesine engel olamadık. Zulme uğrayanları sadece seyrettik. Bir araya gelip de dur diyemedik. Zulme dur demeden ibadet edebildik.  Kimi Müslüman ‘’Filistin benim meselem değil.’’ diyerek insanlığın öldüğünü gösterdi, kimi Müslüman dolaylı yollardan İsrail’e destek verdi. İslami bir ilke bir zulmü görürsen elinle düzelt, elinle düzeltemezsen dilinle düzelt, dilinle de düzeltemiyorsan buğz et der. Ancak biz buğz bile yapmıyoruz.
 Bir buçuk milyar Müslümanın arasından alınan iki milyon Filistinli, on dört milyon Yahudi tarafından soykırıma uğruyorsa ben Müslümanlığımızı sorgularım. Müslümanlar arasında insanı değerler de ölebiliyorsa vay bizim Müslümanlığımıza vay bizim insanlığımıza.  

 

Yazarın Diğer Yazıları