Neval Kütük

RÜYA GİZEMİ

Neval Kütük

Beden bir tohumdur ve bu tohum bireyin maddi evrene geldiği günden itibaren bütün deneyimlerini içermektedir. Bu tohumun kendine özgü bir dili vardır. Birey tekamül tekniklerini uygulayarak bu dili anladığında rüya gizemini çözebilir.

O zaman birey tekamül etmek için yeni olasılıkların yolunu açar. İnsan gitgide daha üst düzeylerdeki renk, koku, ses ve dokunuş unsurlarının bilincinde olur.

O zaman birey yatağa yatarken kendisinin değil, fiziksel bedenin yatağa yattığının farkında olur. Dünya Değişim Akademisi'ndeki "Zihni Aşma Sanatı" Değişim Programı sayesinde aradaki farkın bilincinde olur. Birey nefes alırken kendisinin değil, fiziksel bedenin nefes aldığını bilir.

"Zihni Aşma Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada rüya gizeminin nasıl farkında olunabileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Ebedî öze has olan mutlak arzular da vardır ama bunlar ancak sekiz örtünün ürettiği rüyalar tümüyle tanındığında, algılandığında ve idrak edildiğinde bilinir. Bütün bunlar mutlak öz düzeydedir, sadece oraya ulaşmak gerekir.

Tekamül ve değişim teknikleri sayesinde rüyanın son derece gizemli olduğu farkına varılır. Rüya son derece gizemli, keşfedilmemiş ve bilinmeyen bir olgudur. Rüya görmek ve onun farkında olmak, onu hatırlamak, onu incelemek ve onun gerçeğini görmek, tekamül için kullanmak çok önemlidir.

Birçok gizli gerçekler rüyalar aracılığıyla aktarılmaktadır. Rüyalarla ilgili en önemli gerçekler halen gizlidir ama değişim teknikleri ile bu gizem algılanabilir ve idrak edilebilir. Artık bu gizli bilgileri, onların önemini insanlığa aktarma zamanı değişim sayesinde mümkün olacaktır.

Mutlu değişimler...

Neval Kütük
Değişim Uzmanı
Dünya Değişim Akademisi

Yorumlar 1
Ercüment 29 Mayıs 2023 22:29

Müthiş...

Yazarın Diğer Yazıları