Neval Kütük

TEKÂMÜL SERÜVENİ

Neval Kütük

Tekamül büyük bir spritüel maceradır. Tekamül bir insanın yaşayabileceği en heyecan verici serüvendir. Bu serüveni yaşarken engeller ortaya çıksa da bu engellerin aşılması heyecan vericidir. Hayatta heyecan olmalıdır, hayatında heyecan olan kişi, hayatını coşkulu bir şekilde yaşar.

Tekamül bilinmeyenin keşfi olduğu için, tekâmül eden birey, nereye gideceğini bilmez. Bu da merak uyandırıcıdır. Tekamül etmeyi seçmiş insan bilinçli olarak yaşamını devam ettirir. Tekamülün amaçlarından biri, bireye tek başınalık hazzı yaşatmaktır. Tekamül yolunda bilinç yükselince yalnızlık tekbaşınalığa dönüşür ve birey hiç bir zaman yalnız olmadığını kavrar.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Tekamül Sanatı" Değişim Programı sayesinde insan tekamül ederek bireyselliği yaşar. Bu da özgür yaşamın kapılarını açar. Birey, artık yalnızlıktan korkmaz, yalnızlığı kabullenir ve yalnızlık acılarından kurtulur. Böylece birey, gerçekten kim olduğunu hatırlar ve ebedi özünü algılar. Artık birey, beden olmadığının farkındadır ve kendini bedenle özdeşleştirmez. Ruhi öze göre hareket ederek gerçeği yaşar.

"Tekamül Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada tekamül yolunda nasıl korkusuzca yürünmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Her gün uygulanan değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde ego güçsüzleşir ve zayıflar çünkü birey tekâmül yolunda yürümeye başlar. Tekamül yolunda birey korkulardan özgürleşerek birlik ve bütünleşmeyi deneyimler. Birey, ebedi öze göre hareket edince varoluşsal teklik yaşanmaya başlar.

Tekamül yolundaki tekbaşınalık sayesinde birey varoluşsal tekliğe erişir. Tekbaşınalık sayesinde birey sorumlulukların tamamen farkında olur, insan olmanın neden olduğu görevleri icra eder ve gerçeklerin yerine sahteleri koymaz. Gerçek değişim sayesinde tekbaşınalık devrimsel bir tekamüle neden olur. Böylece birey hayatı kucaklayarak coşkuyla yaşar.

Mutlu değişimler.....

Neval Kütük
Değişim Uzmanı
Dünya Değişim Akademisi
www.dunyadegisimakademisi.com.tr
[email protected]

Yazarın Diğer Yazıları