Mir Murat Demir

BİLMEYİNCE SAPITIYORSUN!

Mir Murat Demir

İnsan yaşarken tutum ve davranışlarını çocukluktan gelen taklit etme haliyle sürdürür. İnsan aklı olduğu için belirli bir yetişkinlik evresi sonucu sorgulamaya, doğru ve yanlışları ayırt etmeye başlar. Bilim ve ortak doğrularla kendi kişiliğini var ederse, hak, hukuk, adalet, üretim, insanlığa katkı şiarıyla yaşar ve yaşadıkça kendisini geliştirmek maksatlı mücadele ederse, adam olma yolunda başarılı ve duruşu sağlamlığı başarmıştır. Ezber ve duyumlarla yaşamayı tercih etme seçeneği de bir tembellik içerir. Tembel insan sorgulama ve en doğrusuna ulaşma çabasında olmaz, ne duyarsa, ne empoze edilirse o şekliyle yaşar. Ezberlerle yaşamak kolay ve rahat gibi görünebilir ama yaşanan topluma faturası çok ağır olur. Ezbere endeksli bir toplum da yetişen nesil içinde umut beslemek, başarı beklemek imkânsıza yakındır. Bu kaos silsilesi içinde ki topluluk kendine has inanç, duruş, hasletler silsilesini oluşturamayıp taklit etmeyi seçtiğinden, taklit edilende dönem dönem işine gelebilecek unsurları vitrinine koyar, satışa sunar.
Ülkemizin ekseriyeti İslam dinine mensup olsa da hangimiz neyi ne kadar doğru bilip hayatımıza adapte ediyoruz, tartışılır. İslam dininin oluşumu ve yayılımı Suudi Arabistan topraklarından başlamış ve günümüze ulaşmıştır. 
..
Suudi Arabistan'da 4 yıl görev yapan Basın-Yayın eski Genel Müdürü Cemil Ünlütürk yazmış. Kuran'ı Kerim de Cemaat yasak tır. Yaşar Nuri defalarca söyledi ama. 
Suudi Arabistan da İslam;
       1-Suudi Arabistan'da türbe, yatır yoktur, yasaktır. Bunlar olmayınca doğal olarak ziyaretleri de yoktur. Böyle davranışlar gericilik, cahiliye devrinden kalma putperestlik sayılır.
       2-Suudi Arabistan'da peygamberimize ait olduğu söylenen “Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif” gibi ziyaretler de yoktur. Böyle davranışlar gericilik ve şirk sayılır.
       3-Suudi Arabistan'da imam, müezzin gibi din görevlileri, ülkemizdeki gibi devlet memuru değillerdir, devlet bütçesinden bu kişilere maaş ödenmez. Allah için yapılan görevin karşılığında para almak ayıp sayılır ve yasaktır, para alan imamların arkasında namaz kılınmaz.
       4-Suudi Arabistan'da biri çıkıp da 'medyum' olduğunu iddia ederse kellesi hemen gider.
       5-Suudi Arabistan'da Nakşilik, Nurculuk, Fethullahçılık tarikatlar yoktur, onların şeyhleri de, müritleri de, cemaatleri de yoktur. Tarikat şeyhleri, müritleri televizyonlara kanaat önderi olarak çıkmaya kalkarsa hemen kelleleri alınır.
       6-Suudi Arabistan'da Kız İmam Hatip Lisesi yoktur. Bu komik bulunur, çünkü İslamiyet’te kadından imam olmaz.
       7- Suudi Arabistan’da camilerin altında ticarethane açmak İslam’ı ticarete alet etmek olarak görülür ve izin verilmez.
       8- Suudi Arabistan camilerinde; derneklerin, kişilerin para toplaması yasaktır. Buna yeltenenlerin mahkeme kararına gerek olmadan elleri kesilir.
..
Yaratılan canlı olarak milyondan fazla tür içinden insanız, ne mutlu. İnsanız madem aklımız var, doğru ve uygulanabilir olanı almak, seçmek, insan hayatına, toplumsal menfaate göre tercihlerimizi şekillendirmek dururken neden ve niçin sorularını sormadan, Arap topluluğunun saçma salak bidatlarının ve dayatmalarının uygulama sahası olmuşuz. Aklımızla ve bilinçli yaklaşımımızla neden meseleyi tümüyle irdelemiyoruz, gerçek ve uygulanabilir olanları tercih edip kendi hayatımıza adapte edip yaşamıyoruz? 
Mir Murat Demir
 

Yazarın Diğer Yazıları