Neval Kütük

ÖZ FARKINDALIK

Neval Kütük

Farkındalık içsel ve dışsal olarak iki yönlüdür. İçsel farkındalık kendinin kim olduğunu bilmek, kendinin farkında olmak, öz farkındalığı geliştirmek ve kendin olmakla ilgilidir. Dışsal farkındalık ayakta uyumamak ve dışarıda olup bitenlerin farkında olmak demektir. Eğer dışsal farkındalık içsel farkındalıkla tamamlanmazsa farkındalık tam değildir.

Farkındalık, "kendinin farkında olmak" ile başlar. Böylece farkındalık yükselmeye başlar. Farkındalığın yükselmesi ve derinleşmesi birbirini tamamlar. Öz farkındalık kendini bilmek, tanımak demektir.

İnsan kendini dışsal aktivitelere kaptırınca gerçekte kim olduğunu unutur ve bu da sayısız hatalara neden olur. Hataların sona ermesi için her eylemde birey kendinin farkında olmalıdır. Yürürken, konuşurken, beklenirken insanın kendisinin farkında olması gerekir.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Gözlemci Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde negatif eylemler ortadan kalkacak ve öz farkındalık yükselecek. Kendinizin kim olduğunun farkına varacaksınız. Özünüze merkezlenerek hep anda kalacaksınız.

"Gözlemci Olma Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada insanın  kendisinin  nasıl daha farkında olmasıyla ilgili  derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Öz farkındalık yükselince kendin olma duygusu güçlenir. Bu duygu da ebediyen var olmayı sağlar. Birey öz merkeze doğru çekilir ve sessizlik ve huzur ortaya çıkar.

Kendin olma farkındalığı sayesinde yenilenmiş bir birey ortaya çıkar. İçsel çatışmalar sona erer. Gereksiz çatışmalara harcanan enerji farkındalık enerjisine dönüşür ve farkındalık enerjisi yükselince birey ego zincirlerinden kurtulur.

Her duygu, düşünce öz merkezle ilgilidir. Herkesin öz merkezi vardır. Öze merkezlenme ilerleyince birey kendisini merkezlenmiş hisseder ve bu da öz güveni artırır.

Tekamül ve değişim teknikleri sayesinde yapılan her şey farkındalığın yükselmesini sağlar ve bilinçli eylemler ortaya çıkar. Böylece kendinin farkında olma daha çok güçlenir ve korkular, endişeler üzüntüler sona erer.

Mutlu değişimler...

Neval Kütük Değişim Uzmanı Dünya Değişim Akademisi

Yazarın Diğer Yazıları