MASTÖB'de Tas Kayıp

Görevden Alınan Yönetim Kurulu Bu Duyurunun MASTÖB'ün İnternet Sitesinden Yayınlatmamak için Şifreleri Paylaşmamıştır.

MASTÖB Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliğinin uzun yıllardır yapmış olduğu Hukuksuz Genel Kurulları Elektrik Yüksek Mühendisi Bilgin AKBAL tarafından yargıya taşınmış. T.C. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/704 Esas ve 2020/888 Karar no ile MASTÖB’ü Olağanüstü Genel Kurula götürmek üzere Çağrı Heyetinin/Kayyım Heyetinin görevlendirilmesine karar verilmişti.

Çağrı Heyetinin bugünkü açıklamasında, MASTÖB'de adeta tas kayıp misali bir bildiri yayınlayarak şu görüşlere yer verdi;

"Kıymetli Üyelerimiz ; İstanbul 5. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından MASTÖB’ün İptal edilen 2010 ve 2012 yıllarına ait genel kurulların yeniden yapmak üzere görevlendirilmiş olmamıza karşın bazı defterlerin olmamasından dolayı (mahkemede olduğu ifade edilmektedir.) ve Ayrıca;
1- Üye kayıt defterleri ile DERBİS sistemi kayıtları arasında uyumsuzluk olması
2- 2010 ve 2012 genel kurullarının gündemlerini yapmamız için bu tarihlere ait KARAR defterlerine ulaşamamış olmamız sebebi ile 
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden almış olduğumuz görüşler doğrultusunda; Bizleri görevlendiren İstanbul 5.Sulh Hukuk Mahkemesine baş vurarak nasıl bir yol izlememiz konusunda karar verilmesi talep edilmiştir.
Dolayısıyla MASTÖB’ün 3 Aralık 2023 tarihindeki için ilan etmiş olduğumuz 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızı ve 10 Aralık 2023 tarihindeki 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızı “hak ihlallerinin” önüne geçmek için iptal edilmiş olup; Mahkemenin vereceği karar doğrultusunda, Olağanüstü Genel Kurulların yapılacağı hususunu bilgilerinize arz ederiz."
Saygılarımızla. 
ÇAĞRI HEYETİ
NOT: Görevden Alınan Yönetim Kurulu Bu Duyurunun MASTÖB’ün İnternet Sitesinden Yayınlatmamak için Şifreleri Paylaşmamıştır.

Bakmadan Geçme