AK Parti'de Başvurular Aralık ayında alınacak

AK Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için startı verdi.

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

AK Parti 2023 milletvekili aday adaylığı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, başvuru formları nereden alınıp nereye teslim edilecek, başvuru formuna hangi belgeler eklenecek? İşte AK Parti aday adaylığı için bilmeniz gerekenler;

Seçim beyannamesi konusunda takvimlendirmeler belli oldu. AK Parti'nin 2023 seçimlerine kadar gün gün, hafta hafta kampanyada ne yapacakları planlandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olarak Mileltvekili Aday Adaylarının Aralık 2022 içerisinde Partiye başvuru yapmaları gerekiyor.

AK Parti milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvuru formları 1 Aralık öncesi yayınlanacak.

BAŞVURU YERİ

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvuruyu doğrudan genel merkeze ve il başkanlıklarına yapacaklar. Başvuru formu ve gerekli belgeler bizzat aday tarafından elden teslim edilecek.

AK PARTİ ÜYELİĞİ ŞART MI?

Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin AK Parti'ye üye olması zorunlu değil. Ancak bir başka partiye üyeyse o partiden istifasının noterli onayı gerekiyor.

ADAYLIK BAŞVURU FORMU

AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru formu parti il başkanlıklarından temin edilebiliyor. Adaylık başuru formları bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler eklenerek yetkili mercilere bizzat teslim edilecek. Yani başvurular posta ya da kargoyla gönderilemeyecek.

AK PARTİ ADAYLIK ÜCRETİ

AK Parti milletvekili adaylık ücreti erkek, kadın ve engelliler için farklı tarifede olacak. Ücret bilgilerinin Parti tarafından önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Aday Adaylığı Başvuru şartlarının 2018 yılında yayımlanan şartname ile aynı olacağı öğrenildi.

Anayasa’nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 10 ve 11. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, adaylık başvurusunda bulunabilirler.

-Başka bir siyasi partinin üyesi olup da AK partiden adaylık başvurusunda bulunmak isteyenlerin, üye oldukları siyasi partiden istifa ettiklerine dair noter marifetiyle gönderilmiş istifa bildirimlerini de başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

-Milletvekili adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10. ve 11. maddelerine göre aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 25 yaşını doldurmuş olmak (7 Nisan 2015 günü itibarıyla),

3. En az ilkokul mezunu olmak,

4. Kısıtlı olmamak,

5. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak (muaf olanlar aday olabilir),

6. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,

7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-(a-b) hükmüne göre,

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, yasaklanmış olmamak,

- Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,

-Affa uğramış olsalar bile; a. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak, b. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak, c. Terör eylemlerinden mahkum olmamak, d. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.

ADAY OLAMAYACAKLAR : Yukarıda belirtilen kanuni şartları taşımayanlar, AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler, AK PARTİ Genel Merkezi tarafından Tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine karar verilen teşkilat kademe yönetim kurulları ve başkanları ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri aday olamaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER :  1) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek ve Adliyeden alınacak),

 2) Diploma sureti, (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak)

 3) Nüfus Kayıt Örneği (T.C. Kimlik Numarası bulunacak ve Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),

 4) Askerlik durum belgesi,

 5) Banka dekontu (Başvuru aidatının yatırıldığına dair),

 6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

 7) Adaylık için istifası zorunlu olan  kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya  emeklilik dilekçelerinin fotokopisi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN