YÖK'ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'na Göre İnönü Üniversitesinden Başarı

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla hazırlanan 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları yayımlandı.

“Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması” ile üniversitelerin yürüttüğü çalışmaları kapsayan “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma” ile “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” temel alanlarında 45 gösterge belirlendi. Türkiye’nin kendine özgü şartları dikkate alınarak belirlenen göstergeler aracılığıyla üniversitelerin güçlü yönlerinin ortaya konulması ve gelişime açık alanlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Rapora göre İnönü Üniversitesi 2020 dönemine göre 2021 döneminde “Eğitim ve Öğretim” alanında; mezun olan doktora öğrenci sayısı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı, öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı, öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı ve üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı göstergelerinde yükselişe geçti.

“Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” alanındaki veriler bir önceki yıla karşılaştırıldığında ise; ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı, SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı, en yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı, üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı, başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı, sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı, YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı, merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı, Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranında önemli bir başarı elde etti.

“Uluslarararasılaşma” alanında İnönü Üniversitesi 2021 eğitim ve öğretim döneminde; uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı, Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı, üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı ile yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı göstergelerinde önemli bir ilerleme kat etti.

“Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” alanında ise; üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı, Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı, Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı, kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı, üniversiteye kazandırılan bağış miktarı, öğrenci başına yapılan harcama miktarı ile üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı göstergelerinde İnönü Üniversitesi 2020 yılına göre 2021 yılında yükselişe geçti.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN