Yeni Nesil Sendikacılık Genç Eğitim Sendikası

Yeni nesil siyasetsiz sendikacılık yapan Genç Eğitim Sendikası hakkında bilgi veren Genç Eğitim Sendikası Malatya Genç Eğitim Sendikası İl Başkanı Mehmet EKİCİ

Yeni nesil siyasetsiz sendikacılık yapan Genç Eğitim Sendikası hakkında bilgi veren Genç Eğitim Sendikası Malatya Genç Eğitim Sendikası İl Başkanı Mehmet EKİCİ sendikamız siyasi partilerden bağımsız olarak, sadece çalışanların haklarını ve çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım içerisindedir. Bu yaklaşım, sendikamızın partizan olmaktan ziyade, tüm çalışanları kapsayan ve onların çıkarlarını koruyan bir yapı olmasını amaçlar. Başkan EKİCİ Temel  ilkelerimiz şunlardır diye devam etti. 


1. Partiler Üstü Duruş:Sendikamız  siyasi partilere bağımlı olmaması ve tüm üyelerinin çıkarlarını eşit şekilde savunmaktadır. 

2. Çalışan Odaklılık:Sendikamız önceliğinin çalışanların haklarını korumak ve geliştirmektedir. 

3. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Sendikamız faaliyetlerinde şeffaf olması ve üyelerine düzenli olarak hesap veren bir sendikadır. 

4. Eğitim ve Bilinçlendirme: sendikamız Çalışanların hakları konusunda üyelerini bilinçlendirmektedir.

5. Katılımcı Yönetim: Genç Eğitim Sendikası Üyelerin sendika yönetimine aktif katılımının sağlamaktadır. 


Genç Eğitim Sendikası İl Başkanı Mehmet EKİCİ sendikamız  daha etkili ve kapsayıcı olmayı hedefleyen ve çalışanların ortak çıkarlarını siyasi etkilerden bağımsız bir şekilde savunan sendika olmayı amaçlamaktadır dedi. 

Bakmadan Geçme