Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

İnönü Üniversitesi Yaşam Merkezi binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi USGBC tarafından geliştirilen LEED v4.0 değerlendirmesi ile SİLVER seviyesinde belge almaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesi Yaşam Merkezi binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi USGBC tarafından geliştirilen LEED v4.0 değerlendirmesi ile SİLVER seviyesinde belge almaya hak kazandı.

Yeşil binaları derecelendiren sistem olan Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) yani Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik sertifikasının, bina ve kent ölçeğinde çevreye duyarlı tasarım, uygulama ve işletme standartlarını geliştirme ve yayma şeklinde amaçları bulunuyor.

İnönü Üniversitesi Yaşam Merkezi binasının almış olduğu LEED Sertifikası; yerleşim yoğunluğu ve temel hizmetlere yakınlık, toplu taşımaya ulaşım imkânı, bisiklet parkı ve sürüş yolları, yeşil araçlar için park ve şarj istasyonu, yağmur suyu yönetimi, inşaat kirliliğinin önlenmesi ve habitatın korunması, ısı adalarının azaltılması, ışık kirliğinin azaltılması, su verimliliği ile iç ve dış mekân su tüketimlerinin azaltılması ve metrelenmesi, enerji performans optimizasyonu, temel soğutucu akışkanların yönetimi, gelişmiş devreye alma, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm atıklarının toplanması, iç hava kalitesi ve düşük emisyonlu malzemelerin kullanılması ile termal konfor ve gün ışığı uygulanması gibi kriterleri içeriyor.

LEED Sertifikası ayrıca doğal çevreyi iyileştiren ve doğanın süreçlerini örnek alan, net sıfır enerji, yaşam ve restoratif yapı konuları gibi dönüşüm veya sürdürülebilirlik kavramlarını daha geniş kapsamda ele almak için mevcut politika ve bina uygulamalarının sınırlarını aşmaya çalışıyor.

İnönü Üniversitesi Yaşam Merkezi Projesi ile şunlar sağlanıyor: Fotovoltaik 20 Kw anlık üretim gücünde paneller ile güneş enerjisini elektrik enerjisine çevriliyor. Solar Wall ile kışın klima santrallerinde kullanılmak istenilen soğuk havayı güneş enerjisini kullanılarak ön ısıtma sağlanıyor ve enerji maliyeti düşürülüyor. Yüksek verimliliğe sahip mekanik ve elektrikli teçhizatlar içerisinde; hava soğutmalı su soğutma grubu, klima santralleri, duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, sirkülasyon pompaları, aydınlatma ürünleri ile enerji tasarrufu sağlanıyor. Elektrikli otomobiller için çift kapasiteli şarj istasyonu bulunuyor. Enerji izleme, aydınlatma ve mekanik otomasyon sistemi ile enerjinin daha verimli kullanılması programlandı. Peyzaj da ise az su ihtiyacına sahip bitkiler kullanılarak, bina çevresi yeşillendirildi. Depolanan yağmur suyu, çevre sulamada kullanılıyor.

Bakmadan Geçme