Yargı Süreleri Malatya'da 1 Mayıs'a kadar uzatıldı.

OHAL kapsamında, yargı alanında alınan tedbirlerin süresi Malatya'da 1 Mayıs'a kadar uzatıldı.

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

OHAL kapsamında, yargı alanında alınan tedbirlerin süresi Malatya’da 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

6 Şubat depremlerinden etkilenen bazı ile ve ilçeleri kapsayan ve yerlerde yargı alanındaki sürelerin 6 Nisan'a kadar durmasını içeren 11 Şubat tarihli kararnamede değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yargı sürelerinin durması kararı, 1 Mayıs'a uzatıldı.

7 ilçede yargı sürelerinin 1 Mayıs'a uzatılan durma kararı; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurullarındaki süreleri kapsayacak.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler de aynı tarih aralığında duracak.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN