• Haberler
  • Genel
  • Ülkemizde İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96,0 oldu.

Ülkemizde İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96,0 oldu.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2023

İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı %96,0 oldu

Araştırma sonuçlarına göre; 2007 yılında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı %85,4 iken bu oran 2023 yılında %96,0 oldu.
 
Sabit genişbant bağlantı kullanan girişimlerin %8,5'i 1 Gbit/s ve üzeri hızda bağlantı kullandı

Girişimlerin %92,4'ü 2023 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı. Sabit genişbant bağlantı kullanan girişimlerin abone oldukları en yüksek İnternet bağlantı hızları incelendiğinde; girişimlerin %22,4'ünün 29 Mbit/s ve daha az hızda, %38,5'inin 30-99 Mbit/s hız aralığında, %24,5'inin 100-499 Mbit/s hız aralığında, %6,1'inin 500-999 Mbit/s hız aralığında ve %8,5'inin 1 Gbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerin %16,5'inin 1 Gbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı görüldü.
 
Girişimlerin %40,2'si sosyal medya uygulamalarını kullandı

Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar veya multimedya paylaşım siteleri gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2023 yılında %40,2 oldu. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin %37,7'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %49,8'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %70,8'inin en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı görüldü.
 
Sosyal ağlar en fazla tercih edilen sosyal medya uygulaması oldu

Facebook, Linkedln, Xing gibi sosyal ağlar, %89,1 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu. Bunu %75,5 ile YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Spotify gibi multimedya paylaşım siteleri ve %33,6 ile Twitter gibi girişimin blogları veya mikro blogları izledi.
 
Web sitesine sahip girişimlerin oranı %55,9 oldu

Web sitesi sahiplik oranı, 2022 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %51,2 iken bu oran 2023 yılında %55,9 oldu. Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %92,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %75,6'sının ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise %51,5'inin web sitesi sahibi olduğu görüldü.
 
Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre girişimlerin web sitesi sahiplik oranı, 2022,2023

 
Web sitesi sahiplik oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2023 yılında web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en fazla %90,1 ile "bilgi ve iletişim" faaliyeti yürüten girişimler olduğu görüldü. Bunu %76,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" ve %69,9 ile "elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" takip etti.
 
E-satış yapan girişimlerin oranı %18,2 oldu

Girişimlerin 2022 yılında İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirdikleri e-satış oranı %18,2 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde %17,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %20,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %31,8 oldu.

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2022 yılında en fazla e-satış yapma oranının %39,5 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti" faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu %29,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" ve %28,7 ile "bilgi ve iletişim" faaliyetini yürüten girişimler takip etti.
 
Ekonomik faaliyet grubuna göre e-satış yapan girişimlerin oranı, 2021, 2022


Kurumsal Kaynak Planlaması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımları kullanımı arttı

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanımı, 2023 yılında 2021 yılına göre 1,6 puan artarak %29,7 oldu. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı kullanımı ise 2023 yılında 2021 yılına göre 1,5 puan artarak %12,1 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubu dikkate alındığında ERP ve CRM yazılımlarının 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler tarafından sırasıyla %77,5 ve %40,0 oranında kullanıldığı görüldü. Bu oranlar, 10-49 çalışanı olan girişimlerde sırasıyla %25,3 ve %10,1, 50-249 çalışanı olan girişimlerde ise %47,2 ve %19,5 oldu.
 
Ücretli bulut bilişim kullanımı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %48,2 oldu

Ücretli bulut bilişim kullanımı, 2023 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %16,4 oldu. Bu oran 2021 yılında %10,8 idi. Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranının %48,2 olduğu, bunu %26,6 ile 50-249 çalışanı olan girişimlerin, %13,7 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin takip ettiği görüldü.
 
Girişimlerin %5,5'i yapay zeka kullandığını belirtti

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2022 yılında %3,5 iken 2023 yılında %5,5 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin %4,9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %6,5'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %18,5'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Bu oranlar 2022 yılında sırasıyla %2,8, %5,5 ve %17,5 idi.
 
Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı, 2022, 2023


Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla %48,4 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan yapay zeka teknolojilerini kullandıkları görüldü. Bunu, %43,7 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan yapay zeka teknolojileri ve %41,5 ile yazılı veya sözlü dil üreten yapay zeka teknolojilerinin kullanımı takip etti.
 
Yapay zekayı kullanmamada en önemli neden maliyetlerin yüksek olması oldu

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde; en önemli nedenin %60,7 ile maliyetlerin çok yüksek olması olduğu görüldü. Bunu, %53,8 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması ve %49,6 ile mevcut ekipman, yazılım veya sistemlerle uyumsuzluğun olması izledi.

Bakmadan Geçme