Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,İstanbul Medipol Üniversitesi Dördüncü 6G Konferansı'nın açılışında konuştu

İstanbul Medipol Üniversitesi Dördüncü 6G Konferansı'nın açılışında konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilerine yönelik kritik bileşenlerin yerlileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurguladı ve “2027 yılına geldiğimizde mobil abonelerin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağı ön görülüyor. 2030’lara doğru 6G teknolojisinin bilişimde kamu ve özel sektör için ‘kilit taşı’ konumuna gelecek. 5G teknolojilerinden yüz kat daha fazla hızlı olacağı öngörülen 6G, dijital dünyada tüm sektörlerde yapay zeka ile biyolojik tüm sistemler eş zamanlı olarak iletişim ve etkileşim içinde olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Dördüncü 6G Konferansı’nın açılışında konuştu; “Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişim, baş döndürücü hızlara ulaşırken, oyunun kuralları da değişiyor. Eğer bilgiyi üretmiyorsanız, ürettiğiniz bilgiyi bir ürüne dönüştürmüyor ve bu ürünü dünyaya tanıtamıyorsanız ne gelişmeniz ne de kalkınmanız mümkün. Yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka... Bilişim sektörünü bu üç fazda başarıya ulaştırabilirsek, Türkiye hem cari açığını kapatmada hem de ihracatta büyük bir mesafe kat edecek. Bunun için de sizin gibi gençlerin yetişmesi, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olması son derece önemli” ifadelerini kullandı. 
 
 BİLİŞİM SEKTÖRÜ YÜZDE 20’YE YAKIN BÜYÜDÜ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndüren hızının, pandemi döneminde gelişen yeni iş modelleriyle birlikte katlanarak arttığını dile getiren Karaismailoğlu, esnek ve evden çalışmalar, e-eğitim, e-ticaret ve hatta e-eğlence modellerindeki baş döndürücü yükselişin, internet erişim hızında ve kapasitelerinde artışı gerekli kıldığını söyledi. Kullanım sayılarındaki ve sürelerindeki yükselişlerin, sektörün büyümesine de önemli katkılar sağladığına işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“2021 yılında ülkemizdeki bilişim sektörü, bir önceki yıla göre yüzde 20’ye yakın büyüdü. 2003’teki 88 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu beş buçuk katına çıkararak, 488 bin kilometreye çıkardık. Tabi ki yeterli değil çok daha artıracağız. Mobil abone sayısını 88 milyon 500 bine, genişbanttaki abone sayısı, 89 milyon 500 bine ulaştı. Sektördeki makinalar arası iletişim abone sayımız, 7 milyon 800 bini aştı. Bütün bu artışlar karşısında, mobil operatörlerin tarife ücretleri 10 yıl önce dakikası 8,6 kuruş iken, bugün 1,5 kuruşa indi. 2022 yılının ikinci çeyreğindeki internet kullanımında; mobilde yaklaşık yüzde 22, sabitte de yaklaşık yüzde 13 oranında artış kaydettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizdeki kara, hava, demir ve denizyolu ulaşım sistemlerindeki ciddi yatırım ve büyümelerinin yanında iletişim ve haberleşme konularında da kayda değer çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Çalışmalarımızda, devlet aklı ile hareket ediyor, kamu-özel sektör birlikte üniversite-reel sektör iş birliklerini de hızlandırıyoruz. Bu süreçteki temel hedefimiz; dünya ile rekabet edecek hızda, ekonomik internet erişimi ve katma değerli hizmetleri halkımızın faydasına sunmak.”
 
YERLİLİK ORANI BUGÜN YÜZDE 33’LERİ GEÇTİ

İnternet hızının öneminin farkında olduklarına işaret eden Karaismailoğlu, “Çünkü; birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile oluşturduğu rahatsızlığa ve milli uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Elektronik haberleşme şebekelerinde yerli ve milli yazılım ve donanımların kullanılması, ekonomik faydanın yanında, halkımızın hızlı, güvenli ve kapsamlı erişimine katkı sağlayacaktır. Bu yaklaşımla ülkemizin en hızlı internet alt yapısına kavuşması adına var gücümüzle çalışmaları sürdürüyoruz. 4,5G’nin ilk yatırım döneminde ancak yüzde 1 olan yerlilik oranı bugün yüzde 33’leri geçti. Teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten, marka oluşturup, dünyaya satan konuma gelmek istiyoruz. Bilişim, iletişim ve uzay çalışmalarımızda üç temel kriter var; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bu bağlamda 5G’yi de sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, milli güvenliğimizin gereği olarak görüyoruz. Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte, siber güvenlik en önemli önceliğimizdir” değerlendirmesinde bulundu. 
  
6G BİLİŞİMDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İÇİN KİLİT TAŞI OLACAK

“2027 yılına geldiğimizde mobil abonelerin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağı ön görülüyor” diyen Karaismailoğlu, 2030’lara doğru 6G teknolojisinin bilişimde kamu ve özel sektör için “kilit taşı” konumuna geleceğini belirtti. Türkiye’nin bu teknolojilerde öncü olmak zorunda olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, “Başta gençlerimiz olmak üzere, halkımızın hızlı ve güvenli bir internet altyapısına kavuşması adına bir vizyon ortaya koyduk. Birkaç ay önce İstanbul Havalimanı’nda milletimizle paylaştığımız 5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; 5G, Türkiye’nin gelecekteki projeleri için, gençleri için elzemdir. Tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz gibi, 5G sürecinde de Türkiye olarak güçlü bir şekilde masadayız” dedi.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 83’Ü İNTERNET KULLANIYOR 

Bugün Türkiye’de, her yüz vatandaştan 83’ünün, yani Türkiye nüfusunun yüzde 83’ünün internet kullandığını bildiren Karaismailoğlu, “Dünyada bu oranın yüzde 65 seviyelerinde olduğunu, ülkemizin internet kullanımında ilk sıralarda olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnternet penetrasyonunun bu derecede yüksek olması, ülkemizin, yeni teknolojilere ne kadar açık olduğunun önemli bir göstergesidir. 5G bu teknolojilerin başında gelmektedir. 5G ile birlikte diğer kablosuz bağlantılara göre daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli bir internet altyapısına kavuşacağız. Bu yaklaşımla çalışmalarımız yerli ve milli bir şekilde aralıksız devam ediyor. Türkiye, 5G ile birlikte teknolojide hızını da artıracaktır. Araç-yaya iletişimi, araç-araç iletişimi, araç–altyapı iletişimi artacak, böylelikle sadece insanları değil, tüm nesneleri daha hızlı bir şekilde birbirine bağlayacağız. Tarım, sanayi, eğitim, sağlık, finans, eğlence, ulaşım ve daha birçok alanlarda hayatımızı kolaylaştıracak,  internet erişimi ile aynı zamanda, devlet olarak halkımıza sunduğumuz hizmetleri elektronik ortama taşıyarak, mekandan bağımsız bir şekilde, emek, kaynak ve zamandan ciddi tasarruf sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

HALKIMIZIN DİJİTAL HİZMETE ULAŞIM KONUSUNDAKİ İLGİ VE REFLEKSİ ÇOK YÜKSEK

E-Devlet Kapısı Projesi ile vatandaşa sunulan hizmetlerin hız ve kalitesinin her geçen gün geliştirildiğini ve vatandaşlara önemli bir konfor alanı sağladığını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şunları dedi:
“Ciddi zaman tasarrufu sağlayan bu hizmet aynı zamanda, hizmet memnuniyetini artırıyor. Sosyal Konut Projesi için e-devlet kapısına yapılan giriş sayısı da göstermektedir ki, halkımızın dijital hizmete ulaşım konusundaki ilgi ve refleksi çok yüksek. Bildiğiniz gibi 5G tanıtımını, Temmuz ayı sonunda İstanbul Havalimanı’nda yaptık. Ülkemizin haberleşme altyapısını; devlet aklıyla planlıyor, akademik, bilimsel zeminde değerlendiriyor ve kamu-özel sektör iş birlikleriyle hayata geçiriyoruz. Bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum: 5G ve ötesi teknolojilerine yönelik kritik bileşenlerin yerlileştirilmesi temel önceliğimizdir. Mobil operatörlerimizin 5G’ye hazırlık yapabilmeleri için, yerli ve yabancı üreticiler tarafından geliştirilen ürünlerin mobil şebekelerde denenmesi için birçok süreli izin verdik. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplamda 18 farklı ilimizde bu denemeler sürmektedir. 5G alanında sağlanan her gelişme, 6G’nin zeminini de oluşturuyor.”

YATIRIMLARIMIZLA MİLLİ GELİRİMİZE 520 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KATKI SUNDUK

Son 20 yılda; Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, yatırımlarla milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduklarını söyledi. “2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmayı hedefledik” diyen Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar gerçekleştirilecek toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımıyla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire de 1 trilyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret etti.

ZAMAN VE MEKNDAN BAĞIMSIZ, SANAL BİR DÜNYADAKİ GERÇEKLİĞİ KEŞFEDECEĞİZ
 
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “5G teknolojilerinden yüz kat daha fazla hızlı olacağı öngörülen 6G, dijital dünyada tüm sektörlerde yapay zeka ile biyolojik tüm sistemler eş zamanlı olarak iletişim ve etkileşim içinde olacaklar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, yapay zekanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte kurulu ulaşım sistemlerimiz üzerindeki hareketliliği, çok daha akıllı, çok daha hızlı, güvenli ve ekonomik olarak işletip yönetebileceğiz. 6G teknolojilerinin, vakit ve efor verimliliği kadar, enerji verimliliği ve çevre ve iklim konularında da olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Artık yüzyıllık süreçleri, 10’ar yıllık dilimlerde yaşıyoruz. Geleceğin 10 yılını, 6G teknolojilerinin hız ve kapasitesiyle yönetebiliriz. 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine, Li-Fi, yani; yüksek enerjili LED’lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojileri kullanılacak. Kısacası, zaman ve mekandan bağımsız, sanal bir dünyadaki gerçekliği keşfedeceğiz” diye konuştu.

Bakmadan Geçme