Selimli Köyündeki tarihi yol kalıntısı Tescillendi

Arapgir ilçesinin Selimli Köyündeki tarihi yol kalıntısı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece SİT alanı olarak ilan edildi.

Kütür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu “Bir kısmı Malatya İli, Arapgir İlçesi, Selamlı Mahallesi sınırları içerisinde, bir kısmı da Elazığ İli, Ağın İlçesi, Modanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan Tarihi Yol Kalıntısının Kurulumuz sorumluluk alanındaki Malatya İli, Arapgir İlçesi, Selamlı Mahallesi sınırları içerisinde kalan kısımlarının 1. derece arkeolojik sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin;” gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından  “Bir kısmı Malatya İli, Arapgir İlçesi, Selamlı Mahallesi sınırları içerisinde, bir kısmı da Elazığ İli, Ağın İlçesi, Modanlı Köyü sınırları içerisinde kalan Tarihi Yol Kalıntısının Kurulumuz sorumluluk alanındaki Malatya İli, Arapgir İlçesi, Selamlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kısımlarının I. Derece Arkeolojik Sit potansiyeline sahip olması ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinde belirtilen özellikleri taşıması ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca ekte yer alan koordinatlı kadastral haritada gösterilen sınırlar dikkate alınarak I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna,…” karar verildi.

Karar da, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Selamlı Mahallesi’nde yer alan özel mülkiyetlere ait 4 parselin tapusuna hanesinde “Bir bölümü I. Derece Arkeolojik SİT Alanında Kalmaktadır.” şeklinde şerh düşülmesi de belirtildi.

Bakmadan Geçme