Prof. Dr. Bilal Çoban Alacakaya'nın Kurtuluş Planını Açıkladı

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) olarak Elazığ'ın Kurtuluş Planı kapsamında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Bilal Çoban

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) olarak Elazığ’ın Kurtuluş Planı kapsamında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Bilal Çoban 2034 yılına kadar şehrin bölgesel kalkınmasına katkı sunacak projelerini basınla paylaşmaya devam ediyor.
Şehrin kalkınmasına katkı sunacak proje çalışmaları kapsamında her hafta bir sektörle alakalı çalışmalarını paylaşan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban Bölgesel Kalkınma kapsamında ilçelerin de önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. 
Alacakaya İlçesi ile ilgili çalışmalarını paylaşan Başkan Çoban; İlçenin sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi halinde kalkınmada öncelikli bölgelerden biri olduğuna dikkat çekti. Guleman adıyla bilinen Alacakaya İlçesinin tarihsel bir misyona da sahip olduğunu söyleyerek 4 Murat Hanının turizme kazandırılması gerektiğine de dikkat çekti.
Dünyanın önemli merkez ve mekanlarında vişne adıyla bilinen mermerin Alacakaya topraklarında çıkıp en önemli ekonomik zenginliğimiz olduğunu belirten Başkan Çoban sadece mermer değil bir çok zenginliğin Alacakaya topraklarında olduğunu söyleyerek şunları kaydetti…
Her ilçemiz farklı bir zenginliğe sahip ancak Alacakaya bambaşka zenginlikleri bağrında barındırıyor. Tarım ve hayvancılıktan tutun da mermer yataklarından dolayı ağır sanayi için de büyük bir kalkınmaya vesile olacak bir ilçemizdir Alacakaya. Günümüz için çok büyük önemlere haiz olan Alacakaya İlçemiz tarihsel bir misyona da sahip olmakla beraber Artuklulardan bu tarafa bir çok medeniyetlere de beşiklik etmiştir.
Dolayısıyla Alacakaya İlçemiz üstlendiği misyon gereği İpek yolu üzerindeki önemli noktalardan biridir. Başta Çin olmak üzere bir çok ülkeye gönderilen Mermerlerin yeni bir planlama ve değerlendirmeyle şehirde hem ağır sanayi için bir atılım olacaktır hem de şehrin kalkınmasında ekonomik açıdan büyük bir rol oynayacaktır. 
Yaptıkları çalışmaların başucu kitabı niteliğinde olduğunu hatırlatan başkan bu her hafta bir çalışmayı ilgili ve yetkililerle de paylaşıp şehir üzerinde yaptırım gücü olanların dikkate almaları gerektiğini ifade ediyoruz. HAZARSAM olarak adeta bir THİNK-TANK (Düşünce Kuruluşu) olarak çalıştıklarını ifade eden Çoban dikkat ederseniz her hafta bir dosya ile şehrin kalkınması ve 2023 Türkiye 2034 Elazığ yoluna katkı sunmak adına Herşey Elazığ için diyerek çalışıp koşturuyoruz. Bu bağlamda bu hafta da Alacakaya İlçemizi konu edindik. Alacakaya’nın fırsatlarını, risklerini ve değerlendirilmesi gerekenleri bu dosyada hazır hale getirip taraflarına da yaacağımız ziyarekle takdim edeceğiz.

Elazığ’ın Kurtuluş Planı kapsamında Bölgesel Kalkınmaya katkı sunacak projeler kapsamında İlçeler ile ilgili de çalışmalara ağırlık veren HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban’ın Kovancılar İlçesi ile ilgili projelerinin  detaylarına şu linkten ulaşabilirsiniz


ALACAKAYA’NIN KURTULUŞ PLANI
I.    Tarihsel Bir Yerleşim Merkezi Olarak Alacakaya Hakkında Genel Bilgiler 
Alacakaya, Elazığ’ın güneydoğusunda ve il merkezine 85 km uzaklıkta olup ulaşım açısından çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan ilçelerden biridir. Elâzığ ve diğer çevre illerin diğer birçok ilçesi ile sınır komşusu olmakla birlikte Elazığ’ın Arıcak ilçesi 40 km ile en yakın ilçe konumundadır. İl merkezine uzaklığı ise 216 km’dir. Alacakaya İlçesi, Maden, Palu, Arıcak, Ergani ve Dicle İlçeleri ile çevrelenmiş olup il merkezine asfalt bir yol ile bağlanmıştır.
Bir yerleşim merkezi olarak tarihi 12. ve 15 yüzyıllar arasında bölgede hüküm sürmüş olan Artuklulara kadar götürülebilecek olan Alacakaya’nın ayrıca İpek Yolu üzerindeki önemli noktalardan biri olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Alacakaya’nın büyük bir kültürel mirasın parçası olduğu açıktır. Alacakaya’nın eski ismi “Gulam” sözcüğünden türediği düşünülen Guleman’dır. Gulam Selçuklular döneminde askerlik çağına gelmiş gençlerin oluşturduğu topluluk anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Alacakaya’nın asıl yerleşim alanın Nergek mahallesi, askerlik çağına gelerek ailelerinden ayrılan gençlerden müteşekkil yerleşim merkezinin ise Nergek’e 1 km mesafedeki Guleman olduğu düşünülmektedir. Daha sonraları Osmanlılar döneminde ise IV. Murat’ın doğu seferi sırasında Çakmakkaya (Dolek) Köyü çevresinde konakladığı, burada sütten harç ile “IV. Murat Hanı” ismi ile bir han yaptırdığı bilinmektedir. 
Alacakaya’nın ilçe olarak geçmişi yenidir. İlçenin tarihçesi yörede çıkarılan krom cevheri yataklarının değerlendirilmeye başlamasıyla yakından ilişkilidir. Yörede bulunan krom cevherinin çıkarılması ve işlenmesi amacıyla 1935 yılında Etibank tarafından kurulan İşletme Tesisi bu noktada önemli işlevler üstlenmiştir. Nitekim işletme ile birlikte ortaya çıkan istihdam fırsatları ilçenin demografik yapısını ve bir yerleşim merkezi olarak kendini göstermesi noktasında oldukça etkili olmuştur. Krom işletmesinin zamanla faaliyet alanının genişlemesi ile birlikte gelişen ve büyüyen Alacakaya 1987 yılında Belediye, 1990 yılında da İlçe olmuştur ve 12 köyü bulunmaktadır.
II.    Sosyo-Ekonomik Durum ve Demografik Yapı
İlçede zengin krom yataklarının yanı sıra, Elâzığ Vişnesi adı ile anılan dünya çapında kalitesi ve rengi ile özel bir yere sahip zengin mermer yatakları da vardır. Bu mermer türü uluslararası piyasada “ElazığChery”, “RossoLevanto” ve “RossoLepannto” adıyla bilinmektedir. Alacakaya ilçesinde üretilen vişne mermerler ilçe ekonomisine katkıda bulunduğu gibi Türkiye ekonomisine de ciddi manada katkı sağlamaktadır. Burada işlenen kaliteli vişne mermerler maden ocakları işletmeleri tarafından dünya pazarına sunulmaktadır. İlk sırada Çin olmak üzere Amerika, İtalya, Kanada ve Rusya, Elâzığ Vişnesi’nin dünya pazarındaki en önemli ihraç merkezleridir. 
İlçe uluslararası ticaret ve ihracat açısından ülke ve Elâzığ açısından önemli fonksiyonlar üstelenmekle birlikte gerek fiziki gerekse toplumsal refah açısından ümit edilen düzeye bir türlü ulaşamamıştır. Özellikle il merkezine uzaklığı ve uzun yıllar terör tehdidi altında kalmış olması bu noktada olumsuz tesirler yaratmıştır. Elbette ilçeden elde edilen ekonomik değerin gerek ilçe gerekse Elazığ’ın sosyo-ekonomik refahına yönelik olarak harekete geçirilememesinin de bu hususta oldukça etkili olduğu söylenebilir
Alacakaya ve yakın çevresinde ekonomik faaliyetlerine baktığımızda ilçe merkezinde günümüzde küçük çapta iş yerleri, krom üretim–çıkarım faaliyetleri ve mermercilik dikkati çekmektedir. Sadece krom üretim–çıkarım faaliyetlerinde maden sahasının bulunduğu bölgede uzun yıllar madencilik yapıldığından kalifiye personel temininde sıkıntı yaşanmamaktadır. Yeraltı ve yerüstünde çalışan toplam personel 1800 kişidir ve bölge halkının büyük bir kısmı maden üretim–çıkarım faaliyetleri ile geçimini sağlamaktadırlar. 
Alacakaya ve yakın çevresinde, özellikle ilçe merkezi dışındaki köylerde tarım ve hayvancılık ekonomik faaliyetlerin başında gelmektedir. Dağlık ve engebenin çok olduğu bölümlerinde toprak ve su kaynaklarının yetersizliği tarımı kısıtlamaktadır. Yöre arazisi tarıma elverişli olmadığından kromun işletilmeye açılmasıyla ortaya çıkan insan gücü ihtiyacı nedeniyle insanların potansiyelini işletme istihdam etmiştir. Arazinin engebeli oluşu; bu korunaklı bölgelerde meşe ormanlarının varlığı bölge halkını daha çok keçi yetiştiriciliğine yönlendirmiştir. Sıcak yaz aylarında bölge de küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yapan insanlar yaylalara çıkmaktadırlar. 
Özellikle Kayaönü Köyü, Çakmakkaya Köyü ve Çataklı Köylerinde yoğun olarak üzüm yetiştiriciliği yapıldığı görülür. Bu alanlarda bağcılık daha çok geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Bu bağ alanlarında üzüm yetiştiriciliğinin tamamına yakını susuz olarak yapılmaktadır. Üzümler daha çok pekmez, pestil, kesme ve orcik yapımında kullanılmaktadır. Elazığ’daki üzümün %10,63’ü Alacakaya’da yetiştirilmektedir. Ayrıca fasulye, buğday, arpanın yanı sıra çeşitli yem bitkileri üretimi de önemli tarımsal üretim alanları olarak ön plana çıkmaktadır.
Arıcılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır. Kaliteli bal üretimi yapılmakta fakat bal üretimi istenen yeterlilikte değildir. Dolayısıyla arıcılıkta da ticari anlamda istenen seviyeye ulaşılamamıştır. Alacakaya ilçesi, arıcılık faaliyetlerinin yanı sıra küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile kaz, hindi ve ördek yetiştiriciliği bakımından uygun arazi ve iklim şartlarına sahiptir.
Akarsu havzası açısından büyük bir kısmı Dicle Havzası içerisinde yer alan Alacakaya’da Bataklık Deresi ile Miyalan Deresi’ndeki akarsular kuzeye yönelerek Murat Nehrine akmakta ve nihai olarak Keban Baraj Gölüne dökülmektedir. Güneye yönelen Maden Çayı, İnci Çayı ve Koskar Çayı sahanın güney kısmını oluşturan Kralkızı Baraj Gölüne dökülmektedirler. Doğal güzelliklere sahip ilçede (Elâzığ-Alacakaya karayolu üzerinde Sori mıntıkasında) görülmeye değer bir şelale ile ilçe merkezine 3 km mesafede “Gölalan” adında bir gölcük mevcuttur. İlçe, Dicle Kral Kızı Barajının tamamlanmasıyla yaşanmaya ve görülmeye değer bir sayfiye yeri olmaya aday durumdadır.
Çevre Şehircilik Bakanlığı 2040 yılı Çevre Düzeni Planına göre, Alacakaya ilçesi toplam, kentsel ve kırsal nüfus projeksiyonlarının 2040 yılı için hesaplanan ortalamaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Tablo. Elâzığ İli Alacakaya İlçesi Kırsal, Kentsel ve Toplam Nüfus Projeksiyonları.

Yıl

Kırsal Nüfus Projeksiyonu

Kentsel Nüfus Projeksiyonu

Toplam Nüfus Projeksiyonu

2010

 5 493

 2 771

 8 264

2015

 5 325

 2 704

 8 026

2020

 5 157

 2 638

 7 789

2025

 4 990

 2 574

 7 555

2030

 4 824

 2 510

 7 322

2035

 4 659

 2 448

 7 091

2040

 4 494

 2 386

 6 861

 

Bu projeksiyon Alacakaya’nın gelecekte çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir. Nitekim kentleşme bakımından gerekse tarımsal kalkınma bakımından çekici kuvvetlerin halihazırda çok zayıf olduğu Alacakaya’da ilçeyi bir cazibe merkezi kılacak çeşitli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte de benzer problemlerle karşı karşıya kalacağı açıktır.
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla, Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarının 2022 yılı sonuçlarına göre ise Alacakaya ilçemiz, gelişmişlik sıralamasında 973 ilçe içerisinde maalesef 928. sıradadır.
Daha öne Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında yapılan ve halen yürürlükte olan, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında çevre düzeni planının hedef yılı olan 2040 yılına kadar nüfus projeksiyonları da yapılmıştı. İlçelerin nüfusları da aynı şekilde, nüfus projeksiyonları en küçük kareler, bileşik faiz ve aritmetik yöntem sonucu elde edilmiş ve bu üç yöntemin ortalaması alınarak ortalama projeksiyon ilçe nüfus sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti. 2040 yılı projeksiyon nüfuslar elde edilirken, 1980 – 2010 yılları arasındaki nüfus hareketliliklerinin ortalamalarını almış ve genel bir ortalama bularak 2040 yılı tahmini nüfus artışına bu şekilde ulaşmıştı. İlçelerin büyüme ortalaması bulunan değeri ve tahmini 2040 öngörüsü planda bu kriterler çerçevesinde yer almış, nüfus hesaplamaları yapılmıştı.
Daha önce, 2040 Yılı Elazığ’ı Bitirme Planı olarak itirazda bulunduğumuz bu gelecek planlamasına şimdi bakıldığında, ne kadar yanlış öngörüler içerdiği görülecektir. 2040 Planına, 2034 Yılı ALACAKAYA’NIN KURTULUŞ PLANI ile müdahale etmeliyiz.
Alacakaya   ilçemizin küçülmesine, köylerin boşalmasına, gelecekte göç vererek nüfusun azalmasına müsaade edemeyiz. Alacakaya’nın geleceğini belirlemek, Alacakaya’nın Kurtuluş Planını birlikte hayata geçirmek için elbirliği, güç birliği ile mücadele etmeliyiz.
III.    Alacakaya’nın Güçlü Yönleri
1.    Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra tarımsal üretimin yaygın olması. Coğrafi ve iklimsel şartların bu faaliyetlerin yürütülmesine uygun olması.
2.    Büyük oranda arıcılık faaliyetlerinin yapılması ve bölgenin şartlarının buna uygun olması.
3.    Üzüm yetiştiriciliği ile birlikte, üzümden “orcik” ve pekmez gibi katma değerli yöresel ürünlerin yapılması.
4.    Alacakaya ilçesinde ters lale bitkisi gibi endemik türlerin bulunuyor oluşu.
5.    Bölgede yetiştirilen “Trabzon Hurması” bitkisi ile daha fazla ekonomik gelir elde edebilme potansiyelinin bulunması.
6.    Alacakaya ilçesinde bulunan Sori Şelalesi’nin turizme katkı sağlamada öneli potansiyeller barındırıyor olması.
7.    Alacakaya ilçesinde kadınların dikiş nakış, tekstil sektörüne özel becerilerinin gelişkin olması.
8.    Yöresel ürünlerin ilçelerde kadınlar tarafından fazlaca üretilmesi.
9.    İlçede fazlaca üretimi olan keçi sütü, sabun ve aromatik bitkiler bir araya getirilerek sabun üretimi yapılması.
10.    Alacakaya ilçesinde dünya literatürüne girmiş ve kendini kabul ettirmiş olan Elazığ Vişne Mermer üretiminin gerçekleşmesi.
11.    Misafirperver halkının olması.
12.    Tarıma elverişli topraklarının olması.
13.    İlçe halkının üretime etkin şekilde katılmak istemesi.
14.    Tarihi ve doğal dokusu,
15.    Kültürel ve tarihsel değerlerin zenginliği,
16.    Maden çeşitliliğinin fazla olması,
17.    Maden ve Metalürji bilincinin yüksek olması,
18.    Madencilik konusunda tarihi hafızanın güçlü olması,
19.    Önemli tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olması,
20.    Alacakaya’da tekstil ve hazır giyim üretiminin yaygın oluşu,
21.    Bitkisel üretim açısından ilimizin daha yüksek katma değer üretme bağlamında meyveciliğin gelişimine müsait bir iklim ve coğrafyaya sahip olması. 
22.    Tahıl ve sebze üretimi noktasında da aynı avantajlara sahip olmakla birlikte, özellikle meyvecilik noktasında önemli fırsatların olması.
23.    Hayvansal üretim açısından ilçenin önemli avantajlara sahip olması 
24.    İlçede hayvansal üretim için uygun ekolojik koşulların varlığı,
25.    Hayvancılık sektöründeki yatırımlar için sağlanan devlet destekleri  
26.    Organik hayvancılık için elverişli oluşu
27.    Hayvan yetiştiriciliğine yöre halkının ilgisi,
28.    Dağlarda yaban hayvanları sayısının fazla olması. 
29.    Eko-turizm türlerinin gelişmesine uygun yapı. 
30.    Organik tarıma yönelik potansiyelin olması. 

IV.    Alacakaya’nın Zayıf Yönleri
1.    Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ekstansif yöntemlerle yapılıyor olması.
2.    Araştırma yöntemleri ve tekniklerinin bilinmemesi. 
3.    Mandıracılık faaliyetlerinin olmaması. 
4.    Bölge halkında girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelinin olmaması.
5.    Pazar alanların uzaklığı nedeni ile üretilen ürünlerden ekonomik getiri elde edememe.
6.    Arıcılık faaliyetlerinden bilgi eksikliği nedeni ile tam verim alınmaması.
7.    Tarım arazilerinin az, parçalı ve mülkiyet sorununun olması.
8.    Ulaşımın sınırlı olmasının hizmet sektörünü kısıtlamanın yanı sıra ekonomik faaliyetleri ve pazar alanına ulaşımı olumsuz etkilemesi.
9.    Topografik şartların elverişli olmamasının ürün çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemesi.
10.    İş birliği ve örgütlenmenin zayıf olması (Kooperatif, dernek, birlikler)
11.    Sahip olunan tarihi, turistik değerlerin tanıtımının eksikliği
12.    Konaklama alanlarının yetersizliği
13.    Üretilen ürünlerin pazarlama, paketleme ve satış faaliyetlerinde yetersiz olması
14.    Kadınların sosyo–ekonomik hayata katılması için uygun iş kollarının olmaması. 
15.    Yapılan faaliyet (festival vb.) duyurularının bütün kitlelere ulaşamaması ve bu sebeple yapılamaması
16.    Merkez dışında bulunan mahallelerin altyapı sorunu, 
17.    İlçe dışına gidişlerde yaşanan ulaşım sorunu,
18.    Tarımda ürünlerin çeşitlendirilerek satışının geniş bir pazar ağına yapılamaması, 
19.    Turizm alanlarının yeterince tanıtımının yapılamaması.
20.    Tarım alanlarının susuz ve tarıma elverişsiz olması
21.    Köyden kente göçlerin fazla olması.
22.    Gençlerimizin kendilerini idare edebilecek iş gücünün bulunmaması.
23.    Turizm konusunda yeterli alanların ve imkanların oluşmaması.
24.    Kültürel ve sportif faaliyetler açısından dezavantajlı bireylerin çoğunlukta olduğu bir yer olması.
25.    İlçenin tanıtımının yeterince yapılamaması (dergi, gazete, fotoğraf sergileri, tanıtıcı minyatür model).
26.    Fırat Üniversitesine ait Mermercilik ile ilgili bir Meslek Yüksek Okulunun bulunmuyor oluşu.
27.    Turizm Danışma ofisinin olmayışı.
28.    İstatistikler incelendiğinde son yıllarda Alacakaya’nın birçok alanda gelişme eğilimlerinin giderek düşüş göstermesi.
29.    Kültür varlıklarının korunması ve turizm konusunda halkın yeterli bilinç seviyesinde olmaması,
30.    Teşvik yasasında 4. Bölge içerisinde yer alması.
31.    İş gücü maliyetlerinin yüksek oluşu.
32.    Hammadde maliyetlerinin yüksekliği.
33.    Enerji maliyetlerindeki artış ve yüksek volatilite.
34.    Gerek bitkisel üretim alanında gerekse hayvansal üretim alanında ekonomik dalgalanma dönemlerinde görülen çok boyutlu maliyet artışlarının yaratmış olduğu problemlere karşı zayıflık her iki sektörün kırılganlıklarını çerçeveliyor olması.
35.    Alanda emeğini ortaya koyan, istihdam yaratan ya da sermaye katkısı sunan kesimlerin hareket kabiliyeti çok kısıtlı kalması. 
36.    Tarımsal arazilerin parçalı yapısı.
37.    Çok fazla parçalanmış yapıda olan küçük aile işletmelerin çoğunlukta olması.
38.    Tarım arazilerinde yeteri kadar sulama yapılamaması.
39.    Tarım arazilerinde işletme büyüklüğünün küçük ve parçalı olması ve artan maliyetler nedeniyle üretim dışında kalmaları,
40.    Çiftçilerin öz sermaye yetersizliği, artan girdi maliyetleri sonucu yetersiz kullanımları nedeniyle verim düşüklüğü ve gelir azlığı.
41.    Örgütlenme eğiliminin zayıf olması.
42.    Kırsal kesimdeki çiftçilerin eğitim seviyesinin düşük olması.
43.    Çiftçilerin alternatif üretimlere ihtiyatlı yaklaşmaları.
44.    Turizm altyapısının gerek beşerî gerekse fiziki yeterlilikler bakımından yetersiz olması. 
45.    Turizm tanıtım ve pazarlama konularında yetersizliklerin olması.
46.    Sinema, tiyatro, konser, spor tesisleri bakımından alt-yapı yetersizlikleri ile kültürel ve sportif aktivitelerin yetersizliği.

V.    Alacakaya İçin Fırsatlar
1.    İlçenin Tarım ve Orman Bakanlığı Kurumu (TKDK) tarafından desteklenmesi
2.    İlçede gerçekleşen arıcılık faaliyetleri sonucunda üretilen balın çok kaliteli olması
3.    Alacakaya ilçesinde turizme elverişli bölgelerin bulunması
4.    İyileştirme yapılacak ve değerlendirilecek birçok kamu binasının olması
5.    Alacakaya ilçesinde mermer ve krom madenlerinin çıkarılması 
6.    İlçe kadınlarının çalışkan ve iş yapabilir olması. 
7.    Bölgede coğrafi işaret alınabilecek potansiyele sahip çok sayıda ürün bulunması
8.    İlçede unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan halı dokumacılığı, çömlekçilik gibi mesleklerin tekrardan canlandırılmak istenmesi
9.    Bünyesinde tarihi eserlerin bulunması,
10.    Tarihi ve doğal güzelliklerinin olması,
11.    Yeraltı ve yerüstü kaynakların çokluğu,
12.    Yöre halkına sağlanabilecek ekonomik katkı,
13.    Geleneksel el sanatlarının canlandırılması,
14.    Maden ve mermer çeşitliliğinin fazla olması,
15.    İhracat yapma yeteneği olan firmaların bulunması
16.    AB fonları ve sübvansiyonlu krediler.
17.    Gerek bitkisel üretim gerekse hayvansal üretim açısından düşünüldüğünde ilçenin geliştirilebilme potansiyeli yüksek iklim ve doğal kaynaklara sahip olduğu ve bu sebeple zaten bir bütün olarak alanın içerisinde birçok fırsat barındırdığı söylenebilir.
18.    Alacakaya, hayvancılık için gerekli olan altyapı ve hayvan varlığı ile özellikle orta ölçekli hayvancılık işletmeleri için uygun bir yatırım merkezi olması.

VI.    Alacakaya İçin Tehditler
1.    Bölgenin kendi içerisinde örgütlenememesi.
2.    Genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi.
3.    Arıcılık faaliyetlerinde ekipman ve bilgi eksikliğinin maliyetlerinin üreticiler tarafından karşılanamaması.
4.    Küresel veya ekonomik, politik krizler nedeni ile planlanan etkinliklerin ertelenmesi/yapılamaması.
5.    Kadınlar ve gençlerin çalışma hayatına katılamaması ve bu konuda yeterli bilince sahip olmamaları.
6.    Oluşabilecek gerginlikler dolayısı ile bölge halkının projeleri sahiplenememesi.
7.    Tarımsal faaliyetlerin bilinçsiz bir şekilde yürütülmesi.
8.    İklim değişikliğine bağlı olarak değişen yeni ürünlerin keşfedilmemiş olması.
9.    Tarım ve özel sektörü zor durumda bırakan girdi maliyetlerinin yüksek olması.
10.     İstihdamın yetersiz olmasından kaynaklı göç hareketleri.
11.    Yaşanan göç nedeniyle nitelikli genç nüfusun azalması.
12.    Bölge insanının proje kültürüne yabancı oluşu.
13.    Sermaye eksikliğinden dolayı girişimciliğin yetersiz olması.
14.    STK ve kooperatifleşme eksikliği.
15.    Genç nüfusun giderek azalması sebebi ile yatırımcıların bölgede yatırım yapmak istememesi.
16.    Nitelikli iş gücü eksikliği.
17.    Destekleme faaliyet prosedürlerinin yerel halk tarafından uygulanmasındaki sıkıntılar.
18.    İlçede göçlerin fazla olması.
19.    Eğitim düzeyinin çok iyi olmaması.
20.    İlçede yeterince yeşil alanın olmaması.
21.    İlçede istihdam alanlarının yetersiz olması.
22.    Madenlerde ruhsat güvencesi verilmemesi.
23.    Yatırımların devlet destekli olduğu düşünüldüğünde; teşvik paketinde 4. Bölgede olması, komşu illerin 6.  Bölgede yer alıyor olması, Alacakaya’yı Cazip olma noktasında geri bırakılması.
24.    Teşvikte altıncı bölge illerini tercih eden yatırımcı sayısı.
25.    Girişimcilerin zarar etme ve batma korkusu.
26.    Bazı sektörlerde altıncı bölgede yeni açılan tesislerle rekabet şansının gittikçe azalması, enerji ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi.
27.    Tarım arazisinin terk edilmesi/amaç dışı kullanılması.
28.    Dikim ve üretim yapılacak tarla eksikliği, yatırımcıların yönelimini kısıtlamaktadır.
I.    Alacakaya İçin 2034 Yılına Kadar Hayata Geçirilmesi Gereken Projeler
1.    Salep ürününün korunması ve üretilmesi, tahrip edilmeden toplanılması ve satışı konusunda eğitim verilmesi ve salep bitkisinin yetiştiriciliği, geliştirilmesi konusunda özel izinler alınması. 
2.    Bölgede yapılan arıcılık faaliyetlerinin daha bilinçli ve verimli olması amacı ile uzmanların eğitim vermesi.
3.    El sanatları için mesleki eğitimlerin verilmesi.
4.    Bölgemizde bulunan ters lale bitkisinin tanıtılması ve daha geniş bir kitleye duyurulması için yılın belirli aylarında “Ters Lale Festivali” düzenlenmesi.
5.    Bölge halkının tarımsal alandaki ekipman yetersizliğinden kaynaklı sorunlarının satın alım veya kiralama yapılarak çözüme kavuşturulması,
6.    Köylerde kullanılmayan eski okul binalarının iyileştirilerek insanların bir araya gelip sosyalleşeceği konuk ve kültür evlerine dönüştürülmesi,
7.    Arıcılık faaliyetleri yapan bölge halkı için büyük bir sorun haline gelen ve yaklaşık 5 yılda bir yenilenmesi gereken arı kovanları için destek sağlanması,
8.    Alacakaya ilçesinde çıkan vişne çürüğü mermeri için oyma işçilik kurslarının verilmesi sağlanarak, bu faaliyetlerin yürütülebileceği bir atölye kurulması,
9.    Sütün uygun koşullarda saklanması ve pazarlama konusunda yaşanılan sıkıntıların önüne geçilmesi amacı ile mandıraların kurulması,
10.    Bölge kadınları tarafından üretilen organik ürünlerin (tarhana, reçel, pekmez, erişte)satışının yapılması için pazarların kurulması,
11.    Ceviz ve badem yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, ekili alanlarda damlama sulama sisteminin kurulması.
12.    Bölgede üretim alanı fazla olan dut meyvesinden pestil, orcik, pekmez yapılması ve pazarlanması için endüstriyel kazanlar ve dut seçme makinası gibi ekipman desteği sağlanması.
13.    İlçede keçi sütü ile birlikte belirli kokulu bitkiler (bal, kantaron, lavanta, gül) ile birleştirilip katma değere sahip olan sabun üretiminin geliştirilmesinin desteklenmesi. 
14.    Alacakaya ilçesinde hava ve mekân şartları uyumluluğu sebebi ile Yamaç Paraşütü etkinliklerinin yapılması.
15.    Üretilmiş olan yöresel ürünlerin önce ilçe merkezlerinde pazarları kurulması, geliştirilmesi ve daha sonra e–ticaret sistemine geçilerek üretimin arttırılması 
16.    Katma değere sahip ve markalaşmaya sahip yöresel ürünlerin üretilmesine yönelik eğitimleri verilmesi.
17.    İyi Uygulama Örnekleri projesi çerçevesinde bölgemizdeki üreticilere ve yatırımcılara ulusal ve uluslararası bölgelerde bulunan iyi uygulama örneklerini göstermek amaçlı ziyaretler düzenleme.
18.    Yerel yönetimin katkı sunduğu bir yapıda yöresel halk pazarının kurulması.
19.    Genç ve çocuklara sosyal yaşam alanı oluşturmak için köylerde ki yeşil alanların iyileştirmesi yapılıp; spor alet ve ekipmanlarının yerleştirilmesi.
20.    Köylerde kullanılmayan eski okul binalarının iyileştirilerek insanların bir araya gelip sosyalleşeceği konuk ve kültür evlerine dönüştürülmesi
21.    Alacakaya - Cemşit Bey Kervansarayı’nın (IV. Murat Hanı) Onarılması.
22.    Gün yüzüne çıkarılmamış tarihi eserlerin çıkarılması ve restorasyon çalışmaları yapılması.
23.    El sanatları atölyelerinin oluşturulması ve yöresel materyaller üretilmesi.
24.    Köylere geri dönüşlerin desteklenmesi.
25.    Makine teknoloji odaklı tarıma teşvik edilmesi.
26.    Alacakaya Gençlik merkezi açılması.
27.     Pekmez, orcik, pestil, bal vb. ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi işletmelerinin açılması.
28.    Süt sağma makinelerine teşvik verilmesi.
29.    Kültür, tarih, doğa ve inanç turizminin canlandırılması ve tanıtımının yapılması.
30.    Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması.
31.    El sanatları atölyelerinin oluşturulması (Mermer işlemeciliği, Kilim, seramik, telkâri, sedefcilik, bakır işleme vb.)
32.    Muhtar evi ve taziye evlerinin yapılması.
33.    Kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı alanlar oluşturulması.
34.    Alacakaya’nın endüstriyel hammadde potansiyeli daha kapsamlı araştırılması.
35.    Geçmiş yıllarda işletilen maden ocaklarındaki atık ve cürufların günün ekonomik ve teknik şartlarında yeniden işletilip değerlendirilmesi.
36.    Maden potansiyelini işletmeye dönüştürecek yatırımların yapılması.
37.    Mevcut madenlerin üretim miktarlarını artıracak desteklerin verilmesi.
38.    Maden sahası arama ve işleme tesisleri için yatırımcıların bulunması.
39.    Madenlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin sağlanması.
40.    Metalik maddeleri zenginleştirme ve nihai ürün tesislerinin kurulması için destek verilmesi.
41.    Entegre mermer işleme tesislerinin kurulmasına destek verilmesi.
42.    Mermer toz ve parçalarının değerlendirilmesine yönelik tesislerin kurulması.
43.    Söndürülmüş ve torbalanmış toz kireç üretim tesisi kurulması.
44.    Turşu, Sirke, Salça, Ketçap Üretim Tesisi.
45.    Meyve ve Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi.
46.    Meyve suyu (Üzüm, Karadut, Kayısı, Elma, Çilek) İşleme ve Paketleme Üretim Tesisi.
47.    Üzüm-Kayısı Suyu ve Entegre İşleme Tesisi,
48.    Meyve ve Sebze İşleme ve Kurutma Tesisi,
49.    Bugün hiçbir kuruluşun elinde, Elazığ’daki hazineye ait arsaların kullanım amaçlarına göre parselasyon çalışmasının yapıldığını gösteren bir harita yoktur. Milli Emlak Müdürlüğü, bedelsiz verilecek hazine arsasını yatırımcının bulmasını ve müracaat etmesini istemektedir. Yatırımcı uzun araştırmalar neticesinde bedelsiz arsa bulsa bile, bürokratik işlemlerin çokluğu ve yaşanan zorlu süreç yatırımcının caymasına ve yatırımdan vazgeçmesine neden olmaktadır. Milletvekillerinden beklentimiz, konunun takipçisi olmaları, yasal ve bürokratik engellerin bir an önce azaltılması ve ortadan kaldırılması.
50.    Yeni yatırım yapacak, yatırımını büyütecek, ihracat yapacak işletmeler ve yatırımcılar tarafından FKA’ya bugüne kadar yüzlerce proje teklifi sunulmuş olmasına rağmen, Ajans bütçe imkanları doğrultusunda bu taleplerin ancak yüzde 7-10’unu karşılayabilmiştir. Ajansların “Tek Adım Yatırım Danışma Ofisi” gibi çok önemli bir hizmet sunumu yapması ve aynı zamanda da talepleri karşılayabilecek yeterli kaynağa sahip olması gerekmektedir. Bu konunun mutlaka ele alınması ve milletvekillerimizce gereğinin yapılması.
51.    Yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini destekleyecek kamu ve özel sektör girişimlerinin oluşturulması.
52.    Süt ve süt ürünleri sektörü değer zincirinin geliştirilmesine yönelik olarak Alacakaya’da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezlerinin kurulması.
53.    Aile işletmeciliğinin ticari işletmeciliğe dönüştürülmesi.
54.    Konaklama yerleri ve lokanta kafe gibi yardımcı turistik tesislerin, turistik belgeli olarak kurulmasının teşvik edilmesi.
55.    Yöresel el sanatlarının canlandırılması, yaygınlaştırılması için kurslar açılması, teşvik edilmesi ve hammadde sağlanması.
56.    İlçenin doğal ve tarihi değerlerini, el sanatlarını, yemeklerini tanıtıcı film, video, kaset, broşür vb. dokümanlar yapılmasına devam edilmesi.
57.    İlçede tarihi eserlerinin restorasyonlarının yapılarak turizmin hizmetine sunulmasına devam edilmesi.
58.    Organik tarım alanlarının belirlenmesi,
59.    Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, Alacakaya’ya YATIRIM SAFARİSİ yaptırılması, 
60.    Tarımsal sulama projeleri ile sürekli sulama probleminin çözülmesi,
61.    Köy grup yollarının ıslahı ile Elazığ ve ilçe bağlantı yollarının düzeltilmesi,
62.    İl tarım ve ilçe tarım öncülüğünde köylerimizin tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve alternatif tarım ürünlerinin sunulması,
63.    Köylümüzün ürününü pazarlayabileceği alanlarının oluşturulması ve kontrol altında tutulması 
64.    Kentsel dönüşüm ile köhneleşmiş olan çarşı merkezinin modernleştirilmesi,
65.    Dışarıda yaşayan Alacakayalıların ilçede bahçeli bir ev sahibi olabilecekleri Uydu İlçe Projesinin hayata geçirilmesi,


 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN