• Haberler
  • Siyaset
  • MHP Lideri Bahçeli açıkladı: Büyük Kurultay 17 Mart 2024'te

MHP Lideri Bahçeli açıkladı: Büyük Kurultay 17 Mart 2024'te

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Lideri Bahçeli “17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14’ncü Olağan Büyük Kurultayımızla düğümlenecek demokratik süreçte, il ve ilçe kongrelerimizi disiplin, demokratik olgunluk, sağduyu, sükûnet, kardeşlik ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün düzenlenen partisinin MYK-MDK üyeleri ortak toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli’nin konuşması şu şekilde:

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısını müteakiben tertip ve temin ettiğimiz bugünkü basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bu vesileyle saygın heyetinizle birlikte ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımızı, gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat ve haysiyet mücadelesi veren can kardeşlerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Fikir ve dimağın kaptanlık ettiği beden gemisinin gayet ince hesaplara dayanarak rotasını çizen, hangi ilim ve irfan iskelesinden feyiz alacağını akıl ve gönül pusulasıyla bilen, kalbin hisarlarında esen fırtınayı huzur iklimine çeviren manevi büyüklerimizin hayır dualarıyla yol alıyor, milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olmak için çalışıyoruz.

Niyetimiz halis, nişanemiz ülkeye hadim bir anlayış, nirengi noktamız çetin meseleleri kavrayan havi bir bakıştır.

Nefis temizliği ve ruh enginliğiyle dava ve iddia sahibi olduğumuzu bihakkın göstermenin kesintisiz arayış ve çabasındayız.

Çok şükür, yabancı değer yargılarına göre yaşayanlardan ve bu tip bir alçalmaya maruz kalanlardan hiç olmadık, olmayı da aklımızın ucundan geçirmedik.

Debisi yüksek yozlaşma akıntısına kapılıp meçhul ve müphem bir istikamete umut bağlayacak kadar şaşkın, şaibeli ve şuursuz bir duruma düşmedik.

Özellikle bilinmesini isterim ki, dur durak tanımayan çalışma arzusu ile halkımızın vuran nabzını avucumuzun içinde tutuyor, vicdanımızın derinliklerinde titizlikle taşıyoruz.

Anadolu irfanının rehberliğinde milletimizin her güzel insanına müşfik ve muhabbet kokulu elimizi uzatıyor, pirüpak gönlümüzü açıyoruz.

Öteden beri Türk milletinin faal zekâsından, faziletle yoğrulmuş mizacından, imrenilecek meşrebinden hem istifade hem de iftihar ediyoruz.

“2024’E DOĞRU, DİYAR DİYAR ANADOLU” TEMASIYLA 31 MART 2024 TARİHİNE HEVES VE HEYECANLA HAZIRLANIYORUZ.

“2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu” temasıyla 31 Mart 2024 tarihine heves ve heyecanla hazırlanıyoruz.

Başarının dışında ikinci bir seçeneğe her zaman olduğu gibi yine kapalıyız.

Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki arızi kopukluğun giderilmesini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sunduğu imkan ve fırsatlarla bütünleşmiş tek yürek bir Türkiye’yi hedefliyoruz.

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde tezahür ve tekamül etmiş millet iradesinin aynısıyla 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını ve zillet tortularının kazınmasını, yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz.

Türkiye’nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya, hızla akan hayat ve hadiselerin gerisinde kalmaya tahammülü yoktur.

II.Dünya Savaşı’ndan hemen sonra teşekkül eden sözde kurallara dayanan uluslararası sistem sarsıntı geçirip yeni bir dünya mimarisi için siyasi, ekonomik ve jeopolitik denklemler kuruluyorken; Türkiye oyun kurucu vasfıyla, aktif ve çok boyutlu politikalarıyla, siyasi ve askeri caydırıcılık kabiliyetiyle bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir.

Adaletli, güvenli, eşit paylaşıma dayanan, nimet-külfet dengesinin küresel ölçekte kurulduğu ve dahası huzura kavuşmuş bir dünya tablosunun sadece hayalden ibaret olmadığını düşünüyoruz.

Bu düşüncemizde de ısrarlı ve istikrarlıyız.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızın bilincindeyiz.

BÜYÜK KURULTAY 17 MART 2024’TE

Aynı zamanda 17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14’ncü Olağan Büyük Kurultayımızla düğümlenecek demokratik süreçte, il ve ilçe kongrelerimizi disiplin, demokratik olgunluk, sağduyu, sükûnet, kardeşlik ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz.

Cumhuriyet’in yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla ve Cumhur İttifakı olarak yepyeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz.

MURADIMIZ TÜRKİYE’YE VE TÜRK MİLLETİNE LAYIKIYLA HİZMET ETMEKTİR

Bugün yaptığımız ortak toplantıda;

Mahalli İdareler Seçimleriyle işleyen kongre takvimimiz değerlendirilmiş, aynı şekilde anayasa değişikliği gündemiyle beraber iç ve dış konu başlıkları detaylarıyla ele alınmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, başında sonunda, önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir ilişki ve irtibat ağının; hiçbir fikri, siyasi tez ya da önermenin içinde bugüne kadar olmamış, bundan sonra da olması düşünülemeyecektir.

Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya "sıfır atık gönüllüsü" olmaya davet
Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya "sıfır atık gönüllüsü" olmaya davet
Siyasetteki maksadımız evvelemirde gökkubbede hoş bir seda bırakmaktır.

Muradımız Türkiye’ye ve Türk milletine layıkıyla hizmet etmektir.

Bundan mülhem hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

Kaldı ki Türk kültür ve medeniyetini ayakta tutan tılsımın bu olduğunun farkındayız.

Sanal ve sahte gündemleri elimizin tersiyle iterek, tuzakları birer birer bozarak, korkulukları teker teker yıkarak önümüze bakıyoruz, ufkumuza çekilen perdeleri yırtıp atıyoruz.

Rıza kazanarak, maşeri vicdanda saklı duran cevherleri gün yüzüne çıkararak; dahası solmuş yüzlere canlılık, sinmiş yüreklere sıcaklık, soğumuş diyaloglara akıcılık katarak haklı ve tarihi mücadelemizi diri tutmanın çabasındayız.

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA HUZUR İSTİYORUZ

Daha adil, daha insani, daha merhametli, daha güvenli, daha huzurlu, daha mutlu, daha onurlu bir dünyanın özlemini çekiyoruz.

Birleşmiş Milletler 78’nci Genel Kurulu’nda bu özlemin müştereken seslendirilmesini, son tahlilde siyasi, diplomatik, pratik ve eylemsel sonuçlarının küresel vicdanı rahatlatmasını arzuluyoruz.

Sınır aşan göç sorunundan ekonomik ve ticari cepheleşmelere, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Asya-Pasifik hattındaki güç mücadelelerine, İslamafobi salgınından ırkçı ve şovenizm hastalığına, devlet dışı aktörlerin yaygınlığından terörizmin değişik varyantlarına, demokrasi dışı eğilimlerin kökleşmesinden çapını ve çeperini genişleten çatışmalara varıncaya kadar risk ve tehditler dünya genelinde artmıştır.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin toplumsal dokusunu tahrip edip sığınmacılar üzerinden sipariş edilmiş bir kavga ortamı imal ederek sert ve şiddet içeren bir iç gerilim ortamı yaratmak isteyenler de gemi azıya almışlardır.

Dış tahriklerle ülkemizin hassasiyetleriyle oynamayı siyaset zannedenler haddi aşmanın eşiğindedir.

Bu gelişmelere rağmen adalet ve hakkaniyeti, eşitlik ve hürriyeti, huzur ve emniyeti bir insan hakkı gören, bunun da fevkinde Allah’ın bir lütfu ve ihsanı kabul eden bir inançla dünyayı Türkçe okumanın gayretindeyiz.

Ülkemizde ve dünyada huzur istiyoruz.

TÜRK VE TÜRKİYE SEVDALISI CESUR YÜREKLERİZ

Pergelin sabit ayağını Ankara’ya koyuyor, hareketli ayağıyla da muhtelif zaman dilimlerinde ve 360 derecelik bir açıyla dünyayı tarıyor ve takip ediyoruz.

Bunu yapmaya da zorunlu olduğumuzu biliyoruz.

Çünkü biz Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresini fikir ve siyaset hayatımızın mihveri olarak gören, gördüğüne de ulaşmak için canını dişine takan Türk ve Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz.

Çünkü biz İ’la-yi Kelimetullah’ın taviz ve teslimiyet kabul etmeyen sancaktarlarıyız.

Göz kamaştıran bir medeniyetin mirasçıları olarak inzivaya çekilmeye, dünyadan kendimizi soyutlamaya, tamamıyla içimize kıvrılıp bölgesel ve küresel vizyonumuzu kapatmaya hakkımızın olmadığı inancındayız.

Büyük ülküleri tıpkı damarlarındaki kan gibi kafasında ve kalbinde dolaştıran bir milletin dünyadaki gelişmeleri yedek kulübesinden veya dikiz aynasından izlemeye kalkması bir bakıma varlığını inkar etmek demektir.

Takdir edersiniz ki inkar bir vebaldir, varacağı yer de ihanet ile imhanın karanlık çukurudur.

Tarihini tanımayan ve tarih şuuru taşımayan milletler hafıza ve idraklerini, daha kötüsü de istikbal iradelerini kaybetmeye her daim mahkûmdur.

Böylesi bir mahkûmiyete sürüklenen toplum ya da milletlerin acıklı ve parçalanmış halleri tarihin yıkık harabelerinde ziyadesiyle mevcuttur.

İtidal ve ihtiyatıyla, asalet ve ahlakıyla, hamiyet ve hükümran vasfıyla temayüz etmiş Türk milleti dini, milli ve insani hasletlerinden dolayı uyduluğu tarih boyunca topyekûn reddetmiştir.

Bununla birlikte beşeriyete yeni ve parlak ufuklar açmayı da başarmıştır.

Bu başarıyı sürdürülebilir bir momentle daha da taçlandırmak Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmakla mümkündür.

TÜRKİYE’NİN HER MESELESİ BİZİM DE MESELEMİZDİR

Dünden bugüne hadiselerin akış zincirinin iç içe geçmiş halkalarının dirayet ve dikkatle analizini yaptığımızda muhtemel tehlikelerin içyüzünü teşhis ve tespit etmemiz kuşkusuz mukadderdir.

Siyasi çalışmalarımızda en başta özen gösterdiğimiz husus; bütüncül zaman telakkisini esas alarak Türkiye’mizin karşı karşıya olduğu risk ve tehlikeleri, stratejik avantaj ve kazanımları fikri müktesebatımız ve siyasi tecrübemizle değerlendirmek, ilkesel duruşumuzla çelişmeyen politikalar üretmektir.

Esas olan zamanın yükünü taşımak değil, yükü zamana taşıtacak irade ve fikri kudreti gösterebilmektir.

Merkez Yönetim Kurulumuzla Merkez Disiplin Kurulumuzun bugünkü ortak toplantısında ülkemizi meşgul eden mahut ve mutat sorun alanları, bölgesel ve küresel gelişmeler bu stratejik akılla görüşülmüş, konuşulmuş ve paylaşılmıştır.

Türkiye’nin her meselesi bizim de meselemizdir.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN DURUŞU TÜRK MİLLETİNİN DURUŞUDUR. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN UFKU KIZILELMA UFKUDUR.

Türk milliyetçiliğinin milletimize ve ülkemize doğrudan temas eden her meseleyle ilgili de söyleyeceği sözü, göstereceği refleksi, hazırlayıp kamuoyunun takdir ve tensibine sunacağı çözüm reçeteleri vardır, kaldı ki muhtevalı ve muazzez nitelikli müşahhas sonuçlar vicdan sahibi her insanımızın malumudur.

Ne Türkiye gündeminin ne de dünyadaki gelişmelerin arkasından yorgun ve yılgın şekilde koşacak kadar aciz ve çaresiz değiliz, bugüne kadar da olmadık.

Her an yenilenerek, her zaman tetikte ve uyanık durarak hadiseleri omurgasından yakalıyor, gündemin bir adım ilerisinde bulunuyoruz.

Siyasetimizi halkın somut sorunlarına, günlük, geçimlik ve gelecek bazlı gerçeklerine göre yapıyoruz.

Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır.

Birileri gibi fildişi kulelerinde sefa sürmemiz, keyif çatmamız, çıkar hesabı yapmamız, günü kurtarmaya tevessül etmemiz, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı olmadığı gibi mümkün de değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin duruşu Türk milletinin duruşudur.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ufku Kızılelma ufkudur.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kaynağı Ötüken, kararı Türkiye’nin bekası, mücadele kaderi de Allah’ın izniyle kıyamete kadar bakidir.

Devleti ebed müddet, milleti ebed müddet inanç ve iradesi, siyasi ve fikri varlığımızın şeref konusu, asla ödün vermeyeceğimiz ilkesel onurudur.

FAS VE LİBYA’DAKİ DOĞAL AFETLER

Değerli Basın Mensupları,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

9 Eylül 2023 tarihinde Fas’ta meydan gelen deprem ile 10 Eylül 2023 tarihinden buyana Libya’yı etkisi altına alan, özellikle bu ülkenin doğu kıyılarında ağır felaketlere neden olan Daniel Kasırgasından dolayı hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılara şifalar diliyor, bu iki dost ve kardeş ülkeye taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye, doğal afetlerin pençesinde kıvranan Fas ve Libya’ya her türlü insani yardımı sevk ederek kanayan yaraların sarılmasına destek vermiştir.

Tıpkı tahıl koridorunun tekrar açılmasında gösterilen duyarlılıkta şahit olunduğu gibi, nerede bir mazlum ve zorda kalan varsa Türkiye oradadır.

Ümit ve temennim, binlerce insanın hayatına mal olan, büyük bir yıkıma yol açan doğal afetlerin sebebiyet verdiği acıların, dramların ve kayıpların bir nebze de olsa telafi edilmesi, felaketlerin derin izinin silinmesidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HER ALANDA YÜKSELİŞ KULVARINDADIR

Türkiye gerek depremin gerekse de sel ve su taşkınlarının pek çok defa feci badirelerine muhatap olmuştur.

6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde rahmetle andığımız ve sayıları 50 bini aşan vatandaşımız ebediyete irtihal etmiştir.

Hakikaten de yaşadığımız afetin vahim sonuçları ortaya çıkmış, 11 ilimizi her yönden tesir altına almıştır.

Çok şükür geride kalan yaklaşık 7,5 aylık zaman diliminde devlet tüm gücüyle deprem bölgesine nüfuz etmiş, nihayet depremzede vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması sağlanmıştır.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, depreme dayanıklı konutların inşası hızla devam etmekte, güvenli konutların hak sahiplerine kısa süre içinde teslimi konusunda takdir ve tebrik edilecek bir gayret sergilenmektedir.

Görmeyen, göremeyen, görse bile çekemeyenler yok saysa da, Türkiye Cumhuriyeti her alanda yükseliş kulvarındadır.

Fenalıkların ve felaketlerin cesameti ne kadar fazla olursa olsun hepsini birden aşacak ve üstesinden gelecek akıl, azim, dayanışma ve iman milletimizde Allah’a çok şükür etkin ve egemendir.

Bir zamanlar alnındaki güneş söndü zannedilen Türkiye, bugün elinde dev bir meşale ile hamd olsun ayaktadır.

TÜRK VATANI ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN KUTLU BİR EMANETİDİR

Derler ki, inkılap bir insanın uykusunu tamamen aldıktan sonra uyanmasıdır.

İhtilal, birisini gece yarısı dürterek uyandırmaktır.

İstiklal ise uyurken bile uyanık kalmaktır.

Türk milleti istiklaline ve istikbaline bedeli ne olursa olsun uyanık bir şuurla sahip çıkmaktadır.

Bu uğurda şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları destanlara konu olacak kırattadır.

Bildiğiniz gibi bugün 19 Eylül Gaziler Günü’dür.

Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir emanetidir.

Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti hem şehitlik anıtı hem de gazilik beratıdır.

Devletimiz, şehitlerimizin kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin adanmış yürekleriyle ve üstün mücadeleleriyle var olmuştur.

GAZİLİĞİN YARA ORANI, YARA YÜZDESİ, YARA DERECESİ OLMAZ, OLMAMALIDIR

Özellikle gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanıdır.

Elbette şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz.

Gazilerimiz bağımsızlığımıza ve tarihi varlığımıza esaret zinciri vurmak isteyen düşman odaklara iman gücüyle direnen ve karşı çıkan kahramanlarımızdır.

Onları göz ardı etmek, ihmale kurban vermek asla doğru değildir.

Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir.

Haklı mücadelelerini sahiplenmek, meşru taleplerini savunmak siyasi ve manevi sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Bu kapsamda terörle mücadele esnasında yaralanan, fakat gazi sayılmayan kahraman kardeşlerimizin haklarını vermek, gazilik unvanıyla taltif etmek boynumuzun borcudur.

Gaziliğin yara oranı, yara yüzdesi, yara derecesi olmaz, olmamalıdır.

Gazi, gazidir; başkaca bir tasnife yer ve gerek yoktur.

Terörle mücadele sırasında yaralanıp da mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli şartları sağlayamadığı iddia edilen gazilerimizin ağırlaşan mağduriyetleri derhal çözülmelidir.

Çözümün adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Şehit ve gazilerimize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor, bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Müşirlik rütbesinin ve Gazilik unvanının verildiği tarihin yıldönümünde; İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü’nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GAZİ BİR MECLİS’TİR. AKSİNİ İDDİA EDEN KILIÇDAROĞLU GAFİL VE ART NİYETLİDİR

Değerli Basın Mensupları,

“Bu Meclis Gazi Meclis değildir” diyen CHP Genel Başkanına önce Milli Mücadele yıllarını hatırlatır, sonra da izan ve insafa davet etmek isterim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin manevi itibarına kara çalan ve 103 yıllık mehabetine hakaret eden Kılıçdaroğlu’nun parti içi çekişmeler, yavan ve yapay değişim çalkantıları nedeniyle iyice şuur kaybına uğradığı, oto kontrolünü kaybettiği, ağzından çıkanları kulaklarının duymadığı anlaşılmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir Meclis’tir.

Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir.

Meclisimiz 15 Temmuz gecesi tepesinden atılan bombalar altında bu şerefli unvana ikinci kez layık olmuştur.

BUGÜNKÜ CHP’DE MANDACILAR KÖPRÜBAŞINI TUTMUŞ, BÖLÜCÜLER BAŞ TACI YAPILMIŞTIR

Kılıçdaroğlu’nun aşırı hırsı ve anormal ihtirası aklının önündedir.

Bu zat akıl tutulmasına hapsolmuşken, makulden ve milli değerlerden de tamamen uzaklaşmıştır.

CHP’nin il ve ilçe kongrelerinde havada uçuşan sandalyeler, her gün bir yenisine şahit olduğumuz şiddet sahneleri, demokrasiyi zehirleyen ve despotizmi çağrıştıran ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür.

CHP’yi demokrasiyle eşitleyen ve özdeşleştiren bozuk zihniyet sahipleri elbette fahiş bir yanlış ve yanılgının içindedir.

Bunların demokrasi anlayışı Türkiye düşmanlarının kabaran iştahını doyurmaya, dayatmaları sineye çekmeye, iç barış ve huzur iklimini bozucu faaliyetleri diri tutmaya hizmet etmektedir.

CHP’nin demokrasi mantığıyla PKK-FETÖ’nün demokrasi retoriği üst üste örtüşmektedir.

Bugünkü CHP’nin, 100 yıl önceki CHP’yle en küçük bağı, en ufak benzerliği kalmamıştır.

Bugünkü CHP’de mandacılar köprübaşını tutmuş, bölücüler baş tacı yapılmıştır.

CHP demek kavga, kargaşa, karışıklık, karanlık ve kutuplaşma demektir.

CHP değişirse Türkiye değişir demek sadece hamaset, sadece hezeyandır.

GERÇEKTEN DE ALLAH BU MİLLETİ, BU ÜLKEYİ ZİLLET İTTİFAKINDAN KORUMUŞTUR

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye bu kötürüm siyasetin ve ittifak ortaklarının eline düşmüş olsaydı, Allah muhafaza, korkunç gelişmelerin birbirini takip etmesi kaçınılmaz hale gelirdi.

Şimdi birbirlerini yiyorlar.

Şimdi birbirlerine düşmüş vaziyetteler.

Şimdi birbirlerine demedik laf bırakmıyorlar.

Gerçekten de Allah bu milleti, bu ülkeyi zillet ittifakından korumuştur.

Parsa kapmak amacıyla ve seri pazarlıklarla kurulan parçalı bir ittifakın paldır küldür, palas pandıras sona ermesi beklenen bir son ve sonuçtur.

Fakat bu geçicidir, yine birbirlerinin kapılarına yüz sürmeleri bir siyaset gerçeğidir.

İttifakın bittiği ifade edilse bile yeni bir masa hazırlığının pazarlık süreci alttan alta ilerletilmektedir.

Merhum düşünürümüz Ziya Gökalp diyordu ki: “İnsanda akıl, irade, mefkûre varken zilleti kabul etmez, edemez.”

Bu kapsamda Türk milleti zilleti önce 14 Mayıs’ta, sonra 28 Mayıs’ta kabul etmemiştir.

Canı gönülden inanıyorum ki, 31 Mart 2024 tarihinde de asla kabul etmeyecektir.

Mahalli İdareler Seçimlerine kimin hangi şartlar altında gireceği, 81 ilde hangi partilerin seçime kendi adaylarıyla katılıp katılmayacağı bizim meselemiz değildir.

Böylesi bir merakımız yoktur.

Biz Cumhur İttifakı’nın şaşmaz ahlakına, sağlam doğasına, zamanlar üstü siyasi misyonuna ve ülkeye karşılıksız hizmet aşkının derin manasına bakıyor, buna uygun hareket ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, bir kere zillete düşen bir daha belini doğrultamaz, milletin yanında yerini alamaz.

ŞU ANDAKİ MUHALEFET DEMOKRASİ VE MİLLİ GÜVENLİK İÇİN MİHRAK BİR SORUNDUR

Merhum Cemil Meriç, Tevfik Fikret’in meşhur çocuğundan hareketle demişti ki; “Haluk bir cins isimdir, tarihten kaçanların ismi.”

Bu çarpıcı tarifle köküne ve kimliğine yabancılaşan Türk aydınını Haluk’un travmatik ve çarpık hayatıyla simgeleştirmiştir.

Esasen Türk siyasetinde de Haluk sendromu nüksetmiştir.

Zillet ittifakı bu sendromun bugünkü haliyle siyasi bünyesidir.

Kimliksiz bir muhalefet alternatif olmaktan bütünüyle çıkmıştır.

Fikir olmayınca, erdem olmayınca, vizyon olmayınca, Türkiye sevgisi kalmayınca şüphesiz çetecilik ve komitacılık eğilimleri öne geçmektedir.

Şu andaki muhalefet demokrasi ve milli güvenlik için mihrak bir sorundur.

Türk milleti bunun idrakindedir, 31 Mart 2024’te de gereğini yapacak, münafık ve müflis siyasetçileri tasfiye edecektir.

Az evvel dile getirdiğim üzere, Kılıçdaroğlu’nun Gazi Meclis’i karalaması, terörle işbirliği yapması, tavşan adayıyla değişim taleplerini kurnazca göğüslemeye çalışması işin özünde bir zillettir.

HİÇBİR TÜRK VE TÜRKİYE DÜŞMANI İÇİN MÜSAMAHA OLAMAYACAKTIR

100’ncü yıldönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti muhteşem bir mücadele ruhuyla kurulmuştur.

Misal olarak, Sakarya Savaşı devam ediyorken sebze ve meyve yüzü görmeyen kahraman neferlerimiz, çiğ kabakları tuzlayıp salatalık niyetine yemişlerdi.

Elde yok avuçta yoktu.

Üstte yok başta yoktu.

Askerlerimizin ayağına giyecek doğru dürüst postalları bile yoktu.

Ne var ki imkansızlığın ızdırabı istiklal aşkıyla örselenmişti.

Yokluğun ve yoksulluğun baskısı vatan ve millet sevdasının kuvvetiyle kaldırılmıştı.

Sömürgecilerin vahşet hesapları Türk milletinin bağımsızlık onuruna can pahasına sarılmasıyla kırılmıştı.

Bugün aynı cesaret, aynı metanet, aynı feragat, aynı fedakarlık, aynı kararlılık terörle mücadelede gösterilmektedir.

Çünkü bizim verilecek bir karış toprağımız yoktur.

Çünkü bizim pazarlık konusu yapılacak ne istiklalimiz ne de istikbalimiz söz konusudur.

16 Eylül 2023 tarihinde, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen terör hedefleri isabetle imha edilmiştir.

Terörist neredeyse Türkiye’nin meşru hedefi orasıdır.

Artık hiçbir yer, hiçbir in, hiçbir mağara, hiçbir sığınak ve barınak bölücü terör örgütü için güvenli değildir.

Çoğulcu ihanetin kökü kazınacaktır.

Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde terör musibeti millet ve ülke gündeminden ayıklanıp inşallah çıkarılacaktır.

Terörle mücadelenin başarı çıtası yükseldikçe terör seviciler çılgına dönmektedir.

Varsın onlar çılgına dönsünler, hatta kudurup ortalığa düşsünler, terör örgütü, karanlık destekçileri, kartlaşmış ve katranlaşmış figüranları için son yaklaşmış, hesap günü için şafak sökmüştür.

Bu mutlak akıbetten kaçış ve kurtuluş asla yoktur.

Hiçbir Türk ve Türkiye düşmanı için müsamaha olamayacaktır.

NE VATANSIZLARIN NE DE BAYRAKSIZLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS’İNDE YERİ YOKTUR

Bilhassa PKK/YPG’nin işbirlikçi kitlesinden olan potansiyel bir terörist, üstelik CHP milletvekili, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştır.

Günlerdir sabırla ve dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim.

Kim ne söyledi veya ne söyleyecek ona baktım.

Günü ve saati geldiğinde konuşmak, tarafımızı ve tavrımızı göstermek için beklemeye koyuldum.

İşte o gün bugündür.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır, aidiyeti kandil mağaralarıdır.

Vatandaşlarımızı helikopterden atan, köyleri yakan asker Türk askeri değildir.

Böyle bir hadise de vuku bulmamıştır.

Bu dil terör dili, bölücü örgüt ezberi, husumet ve hıyanet tebliğidir.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kendi partisinde bulunan bu satılmış PKK’lıya lazım gelen cezayı vermekten imtina etmesi, basit ve caydırıcı olmaktan uzak tutumu adı konulmamış bir ağız ve akıl birliğine delalettir.

Yükte hafif, pahada ağır ne kadar rezalet ararsanız CHP yönetiminde bulmanız kaçınılmazdır.

Türk milletinin medarı iftiharı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bühtanla sataşmak ve saldırmak şerefini kaybetmiş vatansızların, kimliğini iki paralık etmiş bayraksızların harcıdır.

Ne vatansızların ne de bayraksızların Türkiye Büyük Millet Meclis’inde yeri yoktur.

PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi skandaldır, günahtır, alan için de haramdır.

Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır.

Tahammül sınırlarını gerdikçe geren, sabır taşını çatladıkça çatlatan bölücülerden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni arındırmak tarihe, millete, şehitlere, gazilere vefa borcudur.

Bakınız HDP’yle ilgili açılan kapatma davası hala sürüncemededir.

Bu durum haksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine saygısızlıktır.

Anayasa Mahkemesi’nin yolu yol değildir, tarafı adaletin ve milli varlığın yanı hiç değildir.

Mevcut haliyle Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını gözetmek yerine HDP’nin ve bölücülüğün değirmenine ısrarla su taşıdığı ayan beyan ortadadır.

Terörizmin kilit taşı, siyasi damarı, ikmal merkezi, terörist devşirme mekaniğinin ana arteri HDP’nin ve devamı niteliğindeki Yeşil Sol Parti’nin bir gün bile faaliyet içinde olması zillettir, rezalettir.

Sormak lazımdır ki, Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Nasıl bir delil istiyor? Hükmü açıklamak için daha neyin olmasını planlıyor?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı davada, hazırladığı iddianamede eksik bırakılan ne vardır da Anayasa Mahkemesi bunca zamandır hukuki süreci ağırdan almaktadır?

Böylesi bir kepazeliği hukukun üstünlüğüyle, hukuk devleti ilkesiyle açıklamak mümkün müdür?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da, yetki ve sorumluluklarını güçlendirerek Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı adıyla yeni baştan kurumsal organizasyonun yapılması beklentimiz ve görüşümüzdür.

Türkiye’de üstünlerin hukuku bitmiştir.

Türkiye’de terör hukuku hiçbir zaman geçerli olmamıştır.

Şayet bir hukukçu kendi siperine gömülürse, önyargıları ve ideolojik dürtüleri öne çıkarsa orada adaletin tesis ve tecellisi biliniz ki imkansızdır.

Biz adalet istiyoruz, üstelik hemen istiyoruz.

Biz şehitlerimizin hakkını müdafaa ediyoruz.

Biz gazilerimizin sesine kulak veriyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz.

Dağda tepesine bindiğimiz canilerin, yurt içinde ve yurt dışında önümüze katıp kovaladığımız teröristlerin Anayasa Mahkemesi’ne sığınmasına, arka kapıdan içeri girmelerine göz yummayacağız.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz.

Gündüz şapkalı, gece külahlı olanlarla Anayasa Mahkemesi’nin aynı çizgiye sürüklenmesi hukuk onuruna ve demokrasi namusuna sürülmüş kara bir lekedir, bu leke muhakkak temizlenecektir.

Feriştahı gelse duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz, hiçbir zaman da boyun eğmeyeceğiz.

KARABAĞ TÜRK’TÜR, TÜRK’ÜN YURDUDUR, CAN AZERBAYCAN’IN AYRILMAZ, AYRILAMAZ, KOPARILAMAZ VATAN TOPRAĞIDIR

Değerli Basın Mensupları,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Ardışık ve çok yönlü süreçlerin zorlu tarih patikasında mesafe aldığı bir dönemden geçiyoruz.

9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Yeni Delhi’de yapılan G-20 Zirvesi’nden sonra yayımlanan Liderler Bildirgesi’nde; günümüzün savaş çağı olmaması vurgulansa da, bunun sadece bir temenniden ibaret kaldığı malumlarınızdır.

Sebepler değişmeden sonuçlar üzerinde konuşmak ve kafa yormak faydasızdır.

G-20 Sonuç Bildirgesi’nde iyi niyet mesajı veren ülkelerin ve bu ülkelerin liderlerinin dünyanın bugünkü hazin ve alacakaranlık manzarasından doğrudan sorumlu oldukları tartışmasızdır.

Dünyadaki hiçbir gelişme zirve bildirilerinde yer bulan iyimser ve yapıcı söz ve vaatlerle bağdaşmamaktadır.

Afrika Birliği’nin G-20’nin daimi üye statüsü alması müspet bir gelişme olsa da, diğer alanlarda ve sorun başlıklarında anlamlı, doyurucu ve kayda değer pek bir ilerleme sağlandığından bahsetmek zordur.

Türkiye, bu zirvede en iyi şekilde temsil edilmiştir.

En başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, ülkemizin itibarının ve egemenlik haklarının başı dik bir şekilde temsilinden rahatsız olanların önce hangi çevrelerin tesir ve telkini altında olduklarını gözden geçirmeleri tutarlı bir davranış olacaktır.

Diğer yandan, ABD’nin Ermenistan ile ortak tatbikatı,  Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda meydan okur gibi seçimlerin yapılması bölge barış ve huzuruna kast etmektir.

Aynı zamanda Ermenistan Birleşmiş Milletler Konseyi kararları ile AGİT ilkelerini ihlal etmektedir.

Karabağ Türk’tür, Türk’ün yurdudur, Can Azerbaycan’ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır.

Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir.

Barış görüşmelerini sekteye uğratacak, istikrar arayışlarını boşa çıkaracak her provokasyonun ağır sonuçlarına Erivan yönetimi yeri ve zamanı geldiğinde tekrar katlanmak durumunda kalacaktır.

Türkiye’nin, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tehdit eden zora dayalı kanun ve kural dışı muamele ve müdahalelere direnmesi iki devlet, tek millet onurunun bir icabıdır.

Soydaşlarımız yalnız değildir.

Karabağ karanlığa çekilemeyecektir.

Azatlık Türk’ün ve Türk yurtlarının ezeli ve ebedi kaderidir.

KUTUP YILDIZI GİBİ PARLAYAN TÜRK KUŞAĞI HEM BÖLGEMİZE HEM DE DÜNYAYA BARIŞ, HUZUR VE İSTİKRAR VAAT ETMEKTEDİR

Sayın Basın Mensupları,

Ülkemiz öngörüsü ve manevra kabiliyeti yüksek bir dış politika icra etmektedir.

Köklü diplomasi geleneğine sahip olan Türkiye, dış politikasında coğrafi konumu, tarih zenginliği, güçlü kurumları, kadim millet varlığı, ahlaki ve manevi müktesebatı başta olmak üzere birçok yerli ve milli unsurdan beslenmektedir.

Türkiye gözardı edilecek, mesela planlanan Hindistan-Ortadoğu ve Avrupa ekonomi koridorunda ihmal edilecek bir ülke değildir.

Türkiye kıtaların kesişme noktasındadır.

Kutup yıldızı gibi parlayan Türk Kuşağı hem bölgemize hem de dünyaya barış, huzur ve istikrar vaat etmektedir.

Artık sahada ve masada sözü geçen, sözü dinlenen, ne diyeceği merak uyandıran bir Türkiye gerçeği vardır ve gün geçtikçe bu yalın gerçek kökleşmektedir.

BRÜKSEL ORADAYSA ANKARA BURADIR

Ancak Avrupa Birliği’yle ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamış, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı esasına dayalı bir seyir izleyememiştir.

Ankara Antlaşması’nın imzalandığı 12 Eylül 1963 yılından bu tarafa, yani tam 60 yıldır bir aldatma ve oyalama süreci devamlı canlılığını korumuştur.

Bu tek yanlı, peşin hükümlü, dışlayıcı, dayatmacı, hakkaniyetten uzak, ötekileştiren, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye yarayan, irademizi ve milli haysiyetimizi zedeleyen Avrupa Birliği süreci artık taşınması ve tahammülü imkansız hale gelen zelil bir hamuleye dönüşmüştür.

13 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Türkiye Raporu’nda, “Mevcut şartlarda Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin yeniden başlatılmayacağı” belirtilmiştir.

Brüksel oradaysa Ankara buradır.

Katılım sürecine artık kim katlıyorsa katılsın, hepsi onların olsun, sabah akşam katılım çetelesi tutsunlar, katılımlarını da, müzakerelerini de bastırsınlar başlarına, kıstırsınlar dişlerine, biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz, biz Türk milletiyiz.

Sözünü ettiğim raporda, Türkiye ile tam üyelik yerine stratejik ortaklık önerisi de gündeme getirilmiştir.

Akıllarınca bizi avutarak bağımlılığın yörüngesinde tutmayı istiyorlar.

Ankara’da bulamadığımızı Brüksel’in kapı önlerinde arayalım istiyorlar.

Hatırlanacağı üzere, 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Konferans ile Türkiye resmen Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerine başlamıştı.

Yine aynı gün Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi yayımlanmıştı.

 Böylece, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gelgitli ilişki, çok önemli bir dönüm noktasını aşarak yepyeni bir sürece girmişti.

Katılım müzakerelerinde şu ana kadar 16 fasıl müzakerelere açılmış, bir tanesi de geçici olarak kapatılmıştı.

Bazı üye ülkelerin siyasi blokajları ve Kıbrıs sorunu müzakere sürecini rehin almıştı.

2006-2010 yılları arasında 13 fasıl müzakereye açılmışken, açılmayan fasılların büyük bir bölümü üye ülkelerin siyasi dirençlerine takıldığı için, 2010-2013 döneminde yalnızca 1 fasıl müzakereye açılabilmişti.

Hatta 17 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında pozitif gündem başlatılmış, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından bazı önemli konulardaki işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmişti.

15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe girişimi sonrasında AB’nin Türkiye’ye karşı sergilediği dayanışma eksikliği, terörle mücadelemize şaşı ve soğuk bakışı ilişikleri olumsuz etkilemişti.

Ne yapılırsa yapılsın, Türkiye-AB arasındaki güven bunalımı, Brüksel merkezli sübjektif yargılar aşılamamıştır.

Türkiye’ye üçüncü sınıf ülke muamelesi yapılması, her seferinde açılmayan, açılsa da bir türlü kapanmayan fasıllarla müzakerelerin yıpratıcı ve yorucu seyri milli gururumuzu defalarca incitmiştir.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında karşılıklı güvenin yeni baştan inşası için düzenlenen 26 Mart 2018 tarihli Varna Zirvesi’nden de bir sonuç alınmamıştır.

Avrupa Birliği, Rumların ve Yunan tezlerinin ambargosu altında Türkiye’nin tarihi haklarından ve egemenlik çıkarlarından vazgeçmesi için sürekli yeni engeller çıkarmıştır.

Türkiye’nin tarihine, milli ve manevi değerlerine sırt dönmesini, yani varlığını kesin olarak reddetmesini projelendirenler, müzakere havucuyla tek yanlı bağımlılığı sürekli hale getirmek için uğraşmışlardır.

Yalnızca Rum ve Yunan komplosu değil, geri planda ABD’nin, Almanya’nın ve Fransa’nın bulunduğu potansiyel blok Türkiye’nin birliğe girişini yapay bahanelerle devamlı kundaklamış ve kösteklemiştir.

2019 yılının ikinci yarısında, Rum yönetiminin ve Yunanistan’ın “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru hakları hilafına giriştikleri hidrokarbon sondaj faaliyetleri”ne verdiğimiz tepki sonrası AB’nin “Birlik Dayanışması” adı altında ülkemize karşı aldığı kararlar tam bir çifte standart olarak tarihe geçmişti.

Ardından Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG yuvalanmasına karşı meşru mücadelemize yönelik AB’nin temelsiz suçlamaları üyelik müzakerelerini baltalamıştı.

VAKİT TÜRKİYE VAKTİDİR, VAKİT BRÜKSEL MACERASINA SON VERMENİN VAKTİDİR

Açıkça söylemek isterim ki, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi üye olarak kabul etmeye niyeti, böyle bir hedefi, samimi ve dürüst bir çizgisi, tutarlı, objektif ve ahlaki bir bakışı yoktur, hiç de olmamıştır.

Türkiye bir yol ayrımına, tarihin ve milletin çağrısına riayet ederek bir karar vermenin eşiğine gelmiştir.

Gerçekten vakit Türkiye vaktidir, vakit Brüksel macerasına son vermenin vaktidir.

Egemenliğimizin Brüksel’e, sahte yeryüzü cennetine devri diye bir şey söz konusu olamayacaktır.

BİZİM İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ BİTMİŞTİR

Avrupa Birliği madem bizi istemiyor, madem kırk dereden su getiriyor, madem gözünüzün üstünde kaşınız var diyor, o halde biz de onları dünden istemediğimizi, üyelik serüveninin bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü aziz milletimizle paylaşıyoruz.

Avrupa Birliği’nin kirli, kindar ve tarihi hesaplarla ihata edilmiş müzakere defteri açılmamak üzere ister tek taraflı ister iki taraflı olsun mutlaka kapatılmalıdır.

Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir.

AB’yle doğmadık, AB’siz de ölmeyiz.

AB’yle var olmadık, AB’siz de yolda kalmayız.

60 yıl kaybettik, bir 60 yıl daha kaybedemeyiz, onun bunun ağzına bakamayız.

Ülkemizi yargılayan, sinirlerimizi geren, milli şerefimize dil uzatan bir birlik yapısının isteseler de artık içinde olamayız, olmamalıyız.

Dünya AB’den müteşekkil değildir.

Türkiye tarihi referanslarıyla, medeniyet birikimiyle, müstesna kültür hazinesiyle, kardeşlik ve iyi komşuluk hukukuyla çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir.

Avrupa Birliği’nin PKK’yı üye örgüt statüsünde saflarına almasının önünde de bir engel kalmamıştır.

NATO’YA DA MAHKUM OLMADIĞIMIZ HERKESÇE BİLİNMELİDİR.

Ayrıca NATO’nun da tartışılması, sorguya çekilmesi, gerekirse yeni baştan ittifak hukukunun milli değerler kapsamında ele alınması zorunluluktur.

NATO’ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir.

İsveç’in NATO üyeliğine şu şartlar altında Milliyetçi Hareket Partisi’nin olumlu bakması ise eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır.

Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır.

Cumhuriyet’in yeni yüzyılında iç ve dış kaynaklı tüm kamburlardan kurtulmak milli gayemizdir.

Kimseyi uşak görmeyiz, hiç kimsenin de Türkiye’yi uşak mertebesine çekmesine müsaade etmeyiz.

Bölgesel ve küresel çapta ülkemize saygıyla yaklaşan, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı gösteren, kuyu kazmak yerine dostluk ve iyi ilişkilerin kuytusunda buluşmaya hazır olan ülkelerle kucaklaşmak için yeni bir seferberlik süreci başlatmak zorundayız.

Bunlardan birisi olan Türk Devletleri Teşkilatı, tarih ile coğrafya kaynaştırmaktadır.

Türk ve İslam toplumları Afrika ve Balkan ülkelerini de içine alacak şekilde yeni bir dünyanın yol haritasını çizebilecektir.

AB işine baksın, kandıracak, müzakere çıkmazına sürükleyecek boynu eğik yeni ülkelerin peşine düşsün, bizden de sonuna kadar uzak dursun.

YAŞASIN TÜRK MİLLETİ. YAŞASIN TÜRK VATANI. VAR OLSUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ.

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye Cumhuriyeti’nin, yepyeni bir diriliş ruhuyla darbe anayasasının yerine herkesi kapsayan, geniş katılımlı, demokratik, insan hak ve hürriyetine bağlı, devlet ve toplum hayatının hassasiyetlerini özümseyen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumlu, milli ilkelerle bütünleşmiş bir anayasayla yeni yüzyıla mühür vuracağına inanıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi buna hazırdır.

Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde 100 maddelik anayasa teklifimizle de hazırlıklarımız tamamlanmış, bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşılmıştır.

Cumhur İttifakı olarak başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

Türkiye, dünyanın parlayan yıldızıdır.

Dünyadan Türk’ü ve Türkiye’yi çekip çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmayacaktır.

Ve dünyanın kalbi de Türkiye’den, Türk dünyasından atacaktır.

Yaşasın Türk milleti.

Yaşasın Türk vatanı.

Var olsun Türkiye Cumhuriyeti.

Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, aziz milletimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.

Bakmadan Geçme