İçelli: 'Ülkemiz Genelinde Tespit Edebildiğimiz Başlıca Faylar'

SERKAN İÇELLİ Maden Tek.ve Yer Bilimleri Uzm. Deprem Araştırmacısı

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

Maden Tek.ve Yer Bilimleri Uzm.Deprem Araştırmacısı Serkan İçelli  Ülkemiz Genelinde tesbit edilen faylar hakkında bilgi verdi.
İçelli açıklamasında;
“ Ülkemiz depremselik bakımından çok faal bir konuma sahiptir.Her  2 yılda bir can  kayıplı ve  her 7 yılda bir ağır ölçekli depremlere  maruz  kalmaktadır.Büyük depremler gelmeden bazı emareler  verip ''ben geliyorum'' desede ,orta  ölçekli depremler 4.0/6.0 magnitudler habersiz aniden  gelebilir.
Haber  vermekten  kastım  ise  şudur;
    Büyük depremlerin aylar  öncesinde,micro depremlerin  episantrlarının kutuplaşma ,çekirdeklenme,yoğunlaşma gibi emareler verdiği son yaşadığımız  pazarcık  lokasyonunda  kendini ispatlamıştır.Temmuz ayında  başlayan sismisite adeta  ben  öncüyüm diye bas  bas  bağırmış ve kendini belli etmiştir.Yani ülke genelindeki sisimik aktivite rasyonel ve  titizlikle takip edildiğinde,deprem zamanı net  olarak bilinemesede yaklaştığı tespit  edilebilir.
   Ülkemiz genelinde tespit  edebildiğimiz başlıca  fayların durumunu aşağıda  açıklamaya  çalıştım.Bu demek  değildir ki,bu faylar illa ki en büyük   üretebileceği magnitüd değrerleri üretecek...En büyük Deprem tekrar  aralığı dolmasa bile bir  ya da iki değer aşağısını her  zaman üretebilir.Depremlerin büyüklüklerinde  fay  geometrisi ya  da  uzunluğu  çok  önemli bir  faktör  gibi görünse de aslında  yıllık  kayma  hızı  daha  büyük  etkendir.Yani 10 bin  yıl önce  7.5 deprem  üretmiş  bir  kırık, her  bin  yılda  bir  birkaç  adet  6 magnitud deprem üretebilir.Elastik deformasyonun  kinetik enerjiye dönüşeceği  sınır  aşıldığı anda deprem  gerçekleşir. Malumunuz Astonosfer üzerinde  yüzen  litosfer ve içerisinde barındırdığı iç kuvvetlerin sonucunda levhalar sürekli hareket  halindedir.Bloklar arasında  takılmış pürüzlü yüzeyler belli bir  sınırdan  sonra  kopacak,ayrılacaktır. 
Yedisu Fayı - (Bingöl-Erzincan): Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde. En son 1784’te deprem üretti. Beklediğim büyüklük: 6.5 – 7.2 arası…En önemli sismik boşluklardandır.
Gölbaşı - Türkoğlu Segmenti (Adıyaman - Kahramanmaraş): Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde. Son olarak 1513’te büyük deprem ürettiği tespit edilmişti. Beklenen büyüklük 7.0 civarı olmasına rağmen 6 Şubatta  yaşadığımız  ilk depremde bu segmentinde  aynı anda  yırtıldığı ve  6.0 üzeri deprem yaratamayacağı  görüşündeyim.
Palu – Sincik kırığı (Elazığ-Adıyaman): Doğu Anadolu Kırığı üzerinde yer alıyor. En son 1789 yılında atım yaptı. Beklediğimiz büyüklük: 6.5 – 6.8 civarı.
Marmara Denizi : KAF’ın kuzey kolu En son 1963 de adalar , çınarcık Segmentinde ,1912 Ganos fayında ve 1766’da deprem üretti.Parça  parça  yıtılacak  olan fayda daha  önceki makalelerimizde belirttiğimiz  nedenlerden  dolayı 6.0/6.5 deprem  bekliyoruz.
Gevaş Fayı (Van):  KAF ve DAF’ın ana sistemine dahil olmayan münferit bir kırık.Van kuzey ve  güney  sınır  fayı mevcut. 1646’dan beri suskun. 6.5 – 7.o arası deprem üretir.
Aksu Bindirmesi (Antalya-Isparta): Yaklaşık 2 bin yıldır büyük deprem üretmemiş. 6.o - 6.5 magnitud arasında kinetik enerji açıağa çıkarabilir.
Ardahan kırığı (Kars-Ardahan): Birkaç bin yıldır büyük deprem üretmiyor. Büyüklüğü 6.o-6.5 arası deprem potansiyeli var.
Hakkâri-Yüksekova Fayı: Son deprem tarihi tam  olarak bilinmiyor.7.o magnitud  büyüklük civarında  deprem  üretme  potansiyeline  sahiptir.
Çayırlı - Aşkale fayı (Erzincan-Erzurum): KAF’a bağlı kırıklardan ve sürekli faal  olan bir  sismisiteye sahiptir. 6.0 - 6.5 büyüklüklerinde deprem üretebilir.
Tuz Gölü kırığı (Şereflikoçhisar-Aksaray-Niğde-Bor): En az 2 bin yıldır büyük deprem açısından suskun. 6.o – 6.5 büyüklükleri arasında bekleniyor.
Ecemiş kırığı (Kayseri-Mersin arasında): En son depremin ne zaman olduğu net bilinmemekle birlikte yaklaşık 10 bin yıldır büyük atım üretmediği yapılan araştırmalarla tespit edilmişti. 6.5 – 7.0 arasında deprem potansiyeli mevcuttur.
Kıbrıs Zafer Burnu (Adana-İskenderun açıkları-Doğu Akdeniz): Helenik - Kıbrıs Yayı üzerindedir. 6,5 - 7.0 büyüklüğünde deprem üretebilir. Son deprem tarihi tam olarak bilinmemektedir.
Gökçeyazı Fayı (Balıkesir-İvrindi ): Yaklaşık iki bin yıldır büyük deprem üretmemiş ve benim  özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm lokasyonlardan  biridir. 6.5 – 7.2 deprem üretir.” Dedi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN