Hak sahipliği başvuruları başladı

Hak sahipliği başvuruları bugün başladı

Depremde Tapu sahibi olup yıkılan orta  veya Ağır hasar alan Ev, İşyeri ve Ahır yapımının devlet destekli yapılabilmesi için Hak sahipliği başvuruları bugün  başlamıştır,2 AY  içinde müracaat etme zorunluluğu vardır.

Hak sahipliği başvurusu  Mesken veya İsyeri Tapu Sahibi Yıkık, Ağır ve orta Hasarlı binalar için yapılacaktır.

Kiracılar Hak sahipliği başvurusu yapamayacaktır.
Yoğunluk olması sebebiyle;

TC son hanesi 0 olanlar Çarşamba
TC son hanesi 2 olanlar Perşembe
TC son hanesi 4 olanlar Cuma
TC son hanesi 6 olanlar Perşembe
TC son hanesi 8 olanlar Cuma günleri E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecektir.Ayrıca mülk sahibi herkes AFAD tarafından oluşturulan noktalara bugünden itibaren  bireysel başvuru da  yapabilirler.

Başvuru şartları ve detaylar aşağıdadır.

1-Hak sahibi olmak kaydıyla Konut, İşyeri, Ahırları Yıkık, Acil Yıktırılacak veya Ağır Hasarlı tespit edilen afetzedeler İçin AFAD tarafından Konut, İşyeri, Ahır yaptırılabilecek.

2-Hak sahibi olmak kaydıyla, Konut, Ahır veya işyerleri Orta Hasarlı tespit edilen afetzedeler için AFAD tarafından Güçlendirme Kredisi verilecek.

3-Hak sahibi olabilmek için AFAD İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilan olunan tarihler arasında mutlaka başvuru yapmak gerekiyor.

4-Hak sahipliği başvuru süresi 60 GÜN olduğunu lütfen unutmayın. Aksi halde talep hakkınız kalmayacaktır.

5-Hak sahipliği başvuruları, E-Devlet üzerinden ya da AFAD İl Müdürlüğü tarafından belirlenen Merkezlerde ve Kaymakamlıklarda yapılabilecek.
Afet Konutları AFAD adına TOKİ tarafından inşa edilecek.

6-Afet konutlarının, işyerlerinin kat sayısı, metrekaresi, oda sayısı gibi detaylar projelendirme aşamasında netleşecek.

7-Afet konutu, işyeri, ahır, İnşaat maliyeti üzerinden altyapı maliyeti düşülerek belirlenen bedel üzerinden borçlandırma yapılarak afetzedelere teslim edilecek.

8-Konut ve Ahır yardımları için yapılacak borçlandırmalar faizsiz olacak.

9-Konut, Ahır ve Samanlık yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 18 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek.

10-İşyeri yardımları için yapılacak borçlandırmalar yıllık yüzde 4 faize tabii tutulacak. İşyeri yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 8 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek.

11-Konut, İşyeri, Ahır borçlandırma bedelleri geri ödemeleri inşaatların bitirilip hak sahiplerine tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlayacak.

12-Orta hasarlı konut, ahır ve işyerleri için AFAD tarafından her yıl güncellenen kredi miktarı üzerinden borçlandırma yapılarak afetzedelere güçlendirme kredisi verilecek. Güçlendirme kredisi miktarı bir binada yer alan her bir konut, her bir işyeri veya her bir ahır için verilecek.

13-Orta Hasarlı Konut ve ahır güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırmalar faizsiz olacak. Orta Hasarlı konut, ahır güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 8 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek.

 14-Orta Hasarlı işyeri güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırmalar yıllık yüzde 4 faize tabii tutulacak. Orta Hasarlı İşyeri güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 3 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek.

15-Orta hasarlı konut, işyeri ve ahır için verilen güçlendirme kredisi geri ödemeleri son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren 2 yıl sonra başlayacak. 1 Yıl içerisinde güçlendirmesi yapılmayan binalar yıkılacak ve afetzedelerin hak sahiplikleri sona erecek.

16-Vadesinde ödenmeyen taksitlere dair borçlar, gecikilen her gün için yıllık yüzde 5 gecikme faizi ile tahsil olunacak.

17-Vadesinden önce iki yıllık taksitten az olmamak kaydı ile mevcut borcu defaten ödeyen hak sahibinin borcu yüzde 20 indirime tâbi tutulabilecek.

18-Borçlandırmanın ilanı tarihinden itibaren kabul edilebilir mazereti dışında, 2 ay içerisinde borçlanmalarını yapmayanların hak sahipliği kanunen kendiliğinden sona erecek.

19-Borçlanmasını yapmış olmasına rağmen konut, işyeri ve ahırını mahallinde yaptırılacak duyurudan itibaren 45 gün içinde teslim almayanların hak sahipliği kanunen kendiliğinden sona erecek.
 

Bakmadan Geçme