Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 2021 yılında yüzde 1,1 oldu

Genel devlet açığı 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 2021 yılında %1,1 oldu
 
Genel devlet açığı 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl %4,6 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı %1,1'e düştü. Mahalli idareler alt sektörü 2021 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2021 yılında %41,8'e yükseldiGenel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2021 yılında %32,5 oldu
 
Genel devlet toplam gelirleri 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %31,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %32,5'e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2021 yılında 1 trilyon 813 milyar 784 milyon TL'ye yükseldi
 
Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2020 yılında %47,4 iken 2021 yılında %45,3'e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı %27,2'ye yükselirken, net sosyal katkıların payı ise %27,2'ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı %0,2'ye yükseldi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN