DSİ'den Boğulma Vakalarına Karşı Uyarı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü 92. Şube Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere gönderilen Baraji Göleti Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının önlenmesi Hakkında Kararı iletti. Buna göre yapılan uyarıda;

Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde işletmeye açılan; sulama, baraj, gölet ve servis yolları gibi tesislerin inşa edildiği yıllarda yerleşimin olmadığı ancak zaman içerisinde nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde baraj, gölet, regülatör, kanal ve depolama tesislerinde akan ya da durağan su kütleleri ile tesislerin işletme ve bakımı için kullanılan servis yollarının maksatları haricinde kullanılması bölge halkının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaktadır.
Bu bağlamda; Karakaya Barajı, Medik Barajı ve Sulaması, Boztepe Barajı ve Sulaması, Karamamuhmut Göleti ve Sulaması, Erkenek Göleti ve Sulaması, Bicir Göleti ve Sulaması, Sofular Göleti ve Sulaması, Arapgir Göleti ve Sulaması, Budaklı Göleti ve Sulaması, Karadere Göleti ve Sulaması, Çat Barajı ve Sulaması, Kapıkaya Barajı ve Sulaması, Yaygın Göleti ve Sulaması, Sultansuyu Barajı ve Sulaması, Sürgü Barajı ve Sulaması, Polat Barajı ve sulaması, Güzelyurt Göleti ve Sulaması, Beylerderesi Göleti tesislerinde uygun görülen yerlere uyarı levhaları dikilmiştir. Vatandaşların bu uyarı levhalarını dikkate alması ve bunların tahrip edilmemesi konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. İşletmede bulunan tesisler çevresinde can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla tesislere korkuluk yapılması, ızgara konulması, zincir, merdiven,şamandıra, doğal yaşam için ulaşım yapısı v.s. projeye dayalı yapısal tedbirlerin yanında, yapısal olmayan tedbirler kapsamında; duyuru, ilan, eğitim v.s. yollarla halkın bilgilendirilmesi, tehlikelere karşı toplumsal bilincin arttırılması gerekmektedir.

Malatya DSİ 92. Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın önleme tesislerine ve sulama kanallarına; ilgili kurumlar (Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Köy ve/veya Mahalle Muhtarlıkları) vasıtası ile hiçbir şekilde suya girilmemesi gerektiği, suya girmenin can kayıplarına sebep olabileceği vurgulanarak DSİ tarafından inşa edilen tesislerde suya girmenin emre aykırı davranış olarak belirlendiği ve uymayanlar hakkında idari yaptırım cezası uygulanacağı hususundaki Malatya Valiliği tarafından alınan ve ekte sunulan Malatya Valiliği'nin;
Baraji Göleti Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının önlenmesi Hakkında Karar 25.01.2016 tarihli ve 2016/01 sayılı yazısı
Genel Esaslar Başlıklı Madde 5


5.1.    İl sınırlarımız içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklanmasına,
5.2.    İl sınırları içerisinden yer alan; baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanmasına;
5.3.    İl sınırları içerisinden yer alan; baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına;
5.4.    İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve Yerel Yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına;
5.5.    İdari yaptırım cezalarının Kolluk kuvvetleri, Belediye Zabıta kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına; denilmektedir.
 

Bakmadan Geçme