Doğanşehir İlçesinde Rezerv Yapı Alanı Belirlendi

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Doğu ve Yeni Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 11,19 hektarlık alan,

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Doğu ve Yeni Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 11,19 hektarlık alan, 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 23.08.2023 tarihli ve 7213069 sayılı Makam Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiş olup, 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası yapılan çalışmalar sonucu söz konusu alan sınırının revize edilmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bu itibarla, 23.08.2023 tarihli ve 7213069 sayılı Bakanlık Makam Olur'u iptal edilmiş ve sınırı revize edilen Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Doğu ve Yeni Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 23,97 hektarlık alan 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamının 31.05.2024 tarihli ve 60444 sayılı Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede Müdürlüğümüze bildirilen Uydu Görüntüsü ilan metninde paylaşılmış olup, diğer sosyal medya guruplarında paylaşılan görüntü ve bilgilere itibar edilmemesi gerektiği, Rezerv Alanın da taşınmazları olan vatandaşların Belediye Hizmet binasının yanında hizmet veren bilgilendirme Ofisinden bilgi almaları 09/07/2024 tarihinde Belediye Düğün salonunda Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mehmet Bedestenci’nin başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında anlatıldığı üzere; inşaat, imalat faaliyetlerin başlaması adına ayakta binası olan vatandaşların biran evvel binalarının tahliyesi ile ilgili süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden ofis yetkilileri ile görüşerek başlatmaları gerekmektedir.
 

Bakmadan Geçme