Çocuk Haklarında Yeni Dönem.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planını, Bakanlığın koordinesinde, ilgili tüm paydaşların işbirliğinde hazırladıklarını söyleyerek, "Eylem Planımızda, toplumda çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılması, çocuk adalet sisteminin, çocuk koruma sisteminin ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi, çocuk ve aileye yönelik özel koruma hizmetlerinin geliştirilmesi konularında stratejiler belirledik" diye konuştu.

 

Bakan Yanık, "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 85 milyon nüfusun 22 milyonunun çocuklardan oluştuğunu söyledi. Türkiye Yüzyılının en önemli aktörlerinin de çocuklar ve gençlerin olacağını belirten Yanık, çocuklara yönelik riskleri önceden tespit edebilecek, gerekli müdahaleleri planlayarak gerçekleştirebilecek mekanizmaların kurulması ve çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik tedbirlerin alınmasının yetişkinlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

 

Bakan Derya Yanık, Bakanlık olarak, çocukların hayat standartlarını geliştirmeyi ve onlara sağlıklı büyüyebilecekleri, iyi eğitim alabilecekleri, güç koşullarda kalmaları durumunda korunabilecekleri bir sosyal hayat hazırlayacak her türlü hizmeti verdiklerini söyledi. Çocukların kaliteli hizmetlere erişebilecekleri, risk faktörlerinin tespit edilerek ihtiyaç duyulan koruyucu ve önleyici müdahalelerin zamanında ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayan bir sistemi oluşturmak için çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, bu konuda özgün hizmet modelleri geliştirdiklerini anlattı.

 

Çocukların sağlığını, huzurunu, refahını teminat altına almak, onların yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Yanık, "Önümüzdeki beş yılı kapsayacak şekilde, çocuğa bütünsel bakan ve sağlıklı gelişmeleri için gereken koşulların oluşmasına odaklanan bakış açısı ile Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladık." dedi.

 

6 temel alan, 23 stratejik hedef, 159 faaliyet belirlendi

 

Bakan Derya Yanık, bilimsel verilere dayalı sosyal politikalar geliştirmeyi önemsediklerini belirterek, değişen toplum yapısına ve günün ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerini, bilimsel çalışmalarda elde ettikleri sonuçlar üzerinden yürüttüklerini ifade etti.

 

2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planını, Bakanlığın koordinesinde, ilgili tüm paydaşların işbirliğinde hazırladıklarını söyleyen Bakan Yanık, "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda, toplumda çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılması, çocuk adalet sisteminin, çocuk koruma sisteminin ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi, çocuk ve aileye yönelik özel koruma hizmetlerinin geliştirilmesi konularında stratejiler belirledik" diye konuştu.

 

Bakan Derya Yanık, yol haritasını çizerken çocuk hakları ve çocuk katılımı, çocuk dostu adalet, aile ve çocuğa yönelik koruma ve destek hizmetleri, alternatif bakım hizmetleri, afet, kriz ve acil durumlardan etkilenen çocuklara yönelik hizmetler ile bilgi teknolojilerine erişim ve güvenli internet kullanımı olmak üzere oluşturdukları 6 temel alan altında, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici 23 stratejik hedef, 159 da faaliyet belirlediklerini dile getirdi.

 

"Dünyada birçok ülke tarafından örnek alınan hizmet modelleri oluşturduk"

 

Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ile çocuk koruma alanında mevzuatın, kurumsal yapıların, sosyal hizmet iş gücünün ve çocukların etkin katılımının güçlendirilmesini amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, ailelerin ve ebeveynlik becerilerinin, aynı zamanda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesini, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

 

Son 20 yıllık sürede sosyal hizmet alanında önemli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Bakan Yanık, "Dünyada birçok ülke tarafından örnek alınan hizmet modelleri oluşturduk ve başarıyla yürüttük. Özellikle sağlık hizmetlerinin sunumu, sosyal hizmet modelleri gibi toplumsal refahın önemli başlıklarında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı başardık." dedi.

 

Bakan Yanık, Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ile ölçülebilir ve izlenebilir kalite standartlarını geliştireceklerine, çocuklara, ihtiyaç duydukları hizmetleri hızlı ve etkin şekilde sunabilmek için hizmet planlama sistemini güçlendireceklerine inandıklarını ifade etti.

 

2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planına, Bakanlığın web sayfasından (https://www.aile.gov.tr/media/132816/turkiye-c-ocuk-haklari-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-2023-2028-dijital.pdf ) ulaşılabiliyor. (Birlik Haber Ajansı-BHA)

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN