Bu Günün Çözümleri Yarının Sorunları Olmasın

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, tarım arazilerine kontrolsüz yapılaşma ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Çiçek; 

“İlimizin de içinde bulunduğu 6 Şubat depremi nedeni ile başta kent merkezlerinde olmak üzere bir çok bölgede özellikle tarım arazilerine kontrolsüz bir şekilde yapılaşma başladı. 

Deprem sonrası normalleşme sürecinin beklenenden yavaş seyretmesi, planlamalarda belirsizlikler bir çok insanın barınma sorununun çözümü için kendince çözüm üretmeye çalışmasına neden oldu. Bu ise başta kent merkezlerine yakın tarım alanlarının kontrolsüz, izinsiz hızlı yapılaşmaya açılmasına neden olmuştur. Oysa geçmişte tarım arazilerinin hem zemin sorunu hem de tarım alanlarının amaç dışı kullanılarak bir çok doğal kaynağın yok edilmesine neden olunacağını defaten söylememize rağmen dikkate alınmadı ve deprem nedeniyle de en çok bu alanların zarar gördüğüne hepimiz şahit olduk. Bu nedenle bugünden bu hatırlatmamızı uyarılarımızı yenilemek istiyoruz. 

Bu gün ise çözüm olarak üretilen bu kontrolsüz ve denetimsiz yapılar nedeni ile gelecekte de bu konudaki problemlerin artarak devam edeceği aşikardır.

Bilindiği üzere tarım alanlarının korunması amaç dışı kullanılmaması, kullanımının önlenmesi amacıyla yürürlükte bulunan mevcut kanun bulunmaktadır. Bu kanun deprem nedeni ile istisnai durum oluşturmamaktadır.

Ayrıca İlimizde de 20 civarında Büyük ova olarak belirlenmiş diğer bir deyişle Tarım Sit Alanı olarak belirlenmiş bölgeler bulunmaktadır. Bu alanlara tarımsal üretimin dışında hiçbir faaliyet yapılmayacağı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesindir. Ancak içinde yaşadığımız süreçte çözüm olarak öne çıkan bu alanlar dahil hiçbir kaide kural kontrol ve denetim yapılmaksızın hızlı düzensiz yapılaşma devam etmektedir.
 
Mevcut kanuna göre; Tarla (Bahçe) eğer 5.000 metrekareden küçük ise yasal olarak bağ evi /ev yapamazsınız. Tarla 5.000 metrekareden büyük olsa bile, kadastral yolu yoksa, büyük ova (Tarımsal Sit)içindeyse,. Sulama kanalı, sulama göleti vb. gibi DSİ çalışması yapılmış sulanabilir arazilerde, sit alanı içindeyse yine konut yapılmaz. Ayrıca bir alanda fiilen tarımsal faaliyetin yapılmıyor olması oranın tarımsal vasfını ortadan kaldırmaz.

Bu gerçeklerle özellikle yeni mülkiyet sahibi olmak isteyenler yada mevcut arazisine konut yapmak isteyenlerin mutlak surette ilgili kurumlardan görüş almaları aksi halde bu gün çözüm olarak görülen her türlü faaliyet, bulunan çare yarın çözümü mümkün olmayan sorun olarak karşımız çıkacağını unutmamamız gerekir.

Zaten bu gün yaşadığımız sorunlar dün çözüm olarak bulduğumuz yöntemler uygulamalar değil miydi?  “
 

Bakmadan Geçme