Bir sonraki pandemi ruh sağlığı sorunları mı?

Mehmet DEMEZ / Klinik Psikolog

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir sonraki pandeminin 'Ruh sağlığı sorunları' olacağına dikkat çekti.
Avrupa Birliği'nden (AB) gelen son verilere göre, AB ülkelerinde 6 kişiden 1'i sıkıntı, endişe ve uyku sorunları yaşamakta, bunda covid-19 kısıtlamalarının yanında bazı ülkelerde küçük çocukların bile günde yaklaşık 6 saat ekrana, bilgisayara veya telefona bakmasının da etkisi oldu.
"İnsanlar belirli aralıklarla ortaya çıkan kriz durumlarını yaşamakta ve bu kriz durumları da haliyle insanların ruhsal durumunu etkilemekte."
Pandemi, deprem gibi afet- kriz dönemlerinden sonra toparlanma aşamasında uygulanacak psikolojik müdahaleler, bu durumdan etkilenen bireylerin ruh sağlığının iyileştirilmesi ve psikopatoloji gelişiminin engellenmesi için zaten önerilmektedir. 
Günümüzün zorlu yaşam koşulları ve bunun sonucunda ortaya çıkan, stres ve kaygı oluşturan durumlarda, süreci yönetmek kişinin baş etme becerilerine bağlıdır. 
Günümüzde ruh sağlığını korumak – güçlendirmek, hem zor hem de önemli bir durum haline gelmiştir.
Ruh ve beden birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Sağlık dendiğinde çoğunlukla beden sağlığı anlaşılmaktadır. Oysa sağlık, ruh sağlığı ve beden sağlığının bütünüdür. Bir başka deyişle ruh ve beden sağlığı arasında karşılıklı bir ilişkiden bahsedebiliriz.
Ruh sağlığının güçlenmesi, genel sağlığa katkıda bulunur ve sağlığın güçlenmesinin önemli bir bileşenidir.
Ruh sağlığı herkesin işidir. Ruh sağlığı toplumun bütününü ilgilendiren bir durumdur. Ruh sağlığının güçlenmesi, ruhsal sağlık üzerinde doğrudan veya dolaylı etkili olabilen tüm sorumlu kurum ve kuruluşların ortak çabasını gerektirir.
Ruh sağlığını güçlendirme sadece ilgili bakanlığın işi olmamalıdır. Özellikle yerel düzeyde karar verici durumda olanlar ve çok çeşitli paydaşların katılımını gerektirir. 
Sonuç olarak; İnsanların ruh sağlığını güçlendirmek çok önemli. Bu doğrultuda mutlaka destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması, herkesin bu hizmetlerden faydalanmasının önünün açılması gereklidir. Özellikle yerel yönetimlerin bu konuda hassas davranıp harekete geçmesi gerekir.

Mehmet DEMEZ / Klinik Psikolog
 

Bakmadan Geçme