Bağımsız Milletvekili adayı Prof. Dr. Bilal Çoban 'Hedefimiz Üreten Şehir Elazığ'

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof.Dr. Bilal ÇOBAN


“Bir çok konu ve sektörde olduğu gibi Elazığ bir zamanlar sanayi ve ticaret şehri denecek kadar büyük bir potansiyele sahipti. Geçmiş yıllara baktığımızda bu şehirde kamu, özel ve kamu-özel ortaklıklarıyla kurulan 50’ye yakın fabrikalarda insanlar istihdam edilmişti. Bu fabrikaların neredeyse tümü kapandı veya bir şekilde şehir değiştirdi. Gelişen teknoloji ve bulunduğu konum itibariyle bu şehir üretimde atılımlar yaparak yeniden ticaret ve sanayide önemli bir konuma gelebilir.” 


            Sanayi Ticaret ve Üretim Şehri Elazığ

Elâzığ yıllarca devletin sanayi yatırımlarından çok büyük oranda pay alan bir olmuştur. Şarap Fabrikası, Simli Kurşun İşletmeleri, Şark Kromları, Şeker Fabrikası, Çimento Fabrikası, Azot Sanayi, Ferro-Krom İşletmeleri, Yem Sanayii, Süt Fabrikaları gibi yatırımların gerçekleşmesiyle ilin refah seviyesini artırmış, şehre kültürel zenginlik kazandırmış ve istihdam sorununu bir dönem için asgariye indirmiştir.
Bu Tesislerden 7 tanesi kamu, bir tanesi kamu-özel sektör ortaklığı ve yedi tanesi de özel sektöre aittir. Dikkat edilirse kamu ve özel sektör arasında eşit ağırlıklı bir yatırım dağılımı görülmektedir. Günümüzde de ülkemizin önemli üretim tesisleri arasında gösterilen tesislerin temeli bu dönemde atılmıştır.
Yaptıkları çalışmalarda ve araştırmalarda;  70’li yıllarda KOÇ gibi devasa bir firmanın buraya fabrika kurmasına karşı çıkılmasının şehrin göç vermesine bile neden olduğunu hatırlatan Bağımsız Milletvekili adayı Prof. Dr. Bilal Çoban;  yine o yıllarda giden göçlerin ve nüfus kaybının devam eden yıllarda şehire yapılan sanayi yatırımlarından dolayı telafi edildiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “ Şehrin ticaret – sanayi ve üretimde sahip olduğu potansiyellerle birlikte fırsatlarını ve risklerini de ele alarak hangi sektörlerde ne gibi başlangıçlar yapılıp ne tür yatırımlara öncelik verilebileceğini yaptığımız fizibilitelerde belirledik. Ticaret-sanayi ve üretim üçlüsü bu şehrin 2034’e giderken 2023 Türkiye’sine de büyük kazanımlar” sağlayacaktır.

Elazığ’ın Öncelikli Sektörleri; Yenilenebilir Enerji, Madenler, Su Ürünleri, Tarım ve Hayvancılıktır

Elazığ’ın üretim ekonomisini sahip olduğu zengin maden varlıkları, su kaynakları, arazi varlığı ve son yıllarda gittikçe ılımanlaşan iklim değişikliği oluşturmaktadır. Doğa, emek (işgücü), sermaye ve girişimcilik şeklindeki üretim faktörleri dikkate alındığında yeraltı ve yerüstü arazi varlığı, genç işgücü varlığı, alet-ekipman ve malzeme mühimmat varlığı, iklim ve zengin genetik kaynakları üretim için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. İl ekonomisinde en büyük kısıtlayıcı faktör Girişimcilik ruhu eksikliğidir. Genellikle kamuda istihdam tercih edilmekte kendi işini kurmak isteyen gençler %3’ü geçmemektedir.
Madenlerin yörede işlemesi yerine işlenmeden ihracatı, su ürünleri üretim potansiyelinden %30’un altında yararlanılması, tarımsal sulama yetersizliği ve geniş orman arazilerinin verimli kullanılmaması dikkat çeken önemli sorunlardır. Sanayi de ise katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretilmemektedir.
Elazığ’da önemli sektörleri yenilenebilir enerji, madenler, su ürünleri, tarım ve hayvancılık ürünleri oluşturmaktadır.

Elazığ’a İkinci Sanayi Bölgesi Hızla Hayata Geçirilmelidir. 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Elazığ’da planlama süreci tamamlanan ve altyapı işlemleri aşamasına geçen 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalar başlatılmıştı. Elazığ'ın Körpe Köyü Karayazı mevkiindeki 6 milyon 540 bin metrekarelik alana kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi binlerce kişiye iş kapısı açacaktır.. Çalışmalar kapsamında yer tahsis ve planlama gibi işlemleri gerçekleştirilen 6.666 dönüm büyüklüğünde olan Elazığ 2. OSB’nin kurucu ortakları, yüzde 34 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ İl Özel İdaresi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ Belediyesi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası oluşturmaktadır. 

Bağımsız Milletvekili adayı Prof. Dr. Bilal Çoban;  2. Organize Sanayi Bölgesindeki  elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi altyapı hizmetleri ile birlikte yatırımcıların işletmeleri için uygun arsa ve binalar kiralamalarına olanak sağlayacak arsa tahsis sistemleri bir an önce sonuçlandırılarak  hem Elazığ'ın ekonomik gelişimine katkı sağlamak hem de işletmeler için uygun bir iş ortamı sunacak çalışmalar hızlandırılmalıdır.  İfadelerini kullanarak,  14 Mayıs 2023 tarihinde Elazığ’dan Milletvekili olarak seçildiğim takdirde, “Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi, şehirde işsizlik sorununu çözmeye yardımcı olmak adına, Bölgenin  Altyapı ulaşım ve enerji altyapısı eksikliklerinin giderilmesi ile birlikte İşletmelerin finansal zorluklar ile yönetim ve işletme konularında karşılaştıkları bazı bürokratik engelleri aşarak,  bürokratik işlemleri kolaylaştırmak için çalışmalara devam edeceğini,  Elazığ’lı sanayicilerin  temsilcisi olacağını ” söyledi. 


Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı
Prof.Dr. Bilal ÇOBAN

 

Bakmadan Geçme