5 Aralık Mühendisler Günü

Sertaç AYSAN Makine Mühendisi Siber Diplomasi Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Her yıl 5 Aralık dünyanın her yerinden insanlar Dünya Mühendislik Günü'nü kutluyor. Mühendisler, teknolojiyi geliştirmeye yardımcı olan ve topluma büyük katkı sağlayan bilimi ve bilgilerini gerçek hayata uygulayan kişilerdir. Böylece yaşam standardımızın yükselmesine yardımcı olur. Bir şehrin, bir devletin hatta bir ülkenin kalkındırılmasında en önemli rollerden biri mühendislerdir. Mühendisler, bir ülkenin kalkınması dışında, modern toplumun işleyişini kolaylaştırmada da temel bir rol oynamaktadır. Mühendislik, kalkınma ve insan refahında her zaman önemli bir role sahip olmuştur. Gelecek nesil mühendislerin ve bilim adamlarının yerel ve küresel zorluklara çözüm tasarlayabilmelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Gelişmiş teknolojik bir dünyada, fikirleri gerçeğe dönüştürmek için mühendislere ihtiyacımız vardır. Mühendisler, matematik ve bilim ilkelerini uygulayarak dünyanın en büyük teknik sorunlarına çözümler geliştirirler. Mühendislerin tek bir birincil amacı vardır: topluma fayda sağlamak. Toplumumuzda ve Yaşamımızda mühendisliğin önemini tarif edemeyiz. Dünyamızı ve onu çevreleyen doğayı korumak için yaşam standardını ve sürdürülebilir kalkınmayı yükseltmemize her zaman yardımcı oldu.
Dünyamız teknolojiye daha bağımlı hale geldikçe, iyi teknolojiye olan güven mühendisleri giderek daha önemli hale getirecek; ve zamanla artacaktır. Mühendislik portföyü sınır tanımıyor ama bu insanların hepsi aynı ortak amaç için çalışıyor: sürdürülebilir bir dünya inşa etmek. Mühendislik özverinizle topluma katkıda bulunmak istediğiniz ne olursa olsun, hiçbir şey insanların hayatlarını daha iyi yönde etkileyen bir şeyi başardığınız bilgisiyle karşılaştırılamaz. Tüm ülkelerde, iklim değişikliğinin etkileri, çevre sorunları, büyüyen şehirlerimiz ve yapay zeka da dahil olmak üzere yeni teknolojilerin zorluklarıyla başa çıkmak için yapılması gereken çok şey var. Bugün her mühendis eski mühendislerin çalışmalarını sürdürüyor. Bir gün, bugünün mühendislerinin yaptığı işi devralabilirsiniz. Yapamadıkları veya henüz akıllarına gelmemiş soruları cevaplayabilirsiniz.
Çünkü her zaman çözülecek sorunlar, sorulacak sorular ve yapılacak mühendislikler olacaktır.
Geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz? İnsanların gıda ve teknoloji gibi kaynaklara eşit erişime sahip olduğu bir dünya mı? Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde kullanıyor muyuz? Hala bir enerji krizi var mı? Ne görüyorsun?
Bir sorun bulun ve onu çözmek için çalışın.
Gördüğünüz şey, gerçekleştirebileceğiniz şeydir. Bir mühendis olarak. 
Tüm mühendis meslektaşlarımın 5 Aralık dünya mühendisler gününü kutlarım. 

Sertaç AYSAN 
Makine Mühendisi 

Siber Diplomasi Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Bakmadan Geçme