10.04.2023 Malatya Deprem Durum Çizelgesi

Malatya Deprem Durum Çizelgesi

EnkazKaldırma
İlgenelinde;
    5.662yıkık/acilyıkılacakyapı,
    3.609enkazı tamamenkaldırılanyapı,
    150günlük kaldırılanenkazsayısı,
    Toplam İlerleme %82,78Barınma
    İl merkezinde toplu çadır alanlarında 4.570 çadır, ilçelerinde AFAD tarafındantoplam71.407,STK,kurumvekuruluşlartarafından2.185vedağıtımahazır3.393olmak üzereToplam 81.555çadırındağıtımvekurulumuyapılmıştır.
    İl merkezinde 34 çadır alanı ve ilçelerde 16 olmak üzere toplam 50 çadır alanıkurulmuşolupçadırkentlerde vebireyselçadırlarda307.316 kişiyaşamaktadır.
    AFAD tarafından 57 konteyner kent çalışması başlatılmış ve 21.432 konteynerkonulmasıplanlanmaktaolupkonteynerkentleretoplam9.748konteynerkonulmuştur.
    Toplam 12 noktada 5.959 adet konteyner yerleşimi tamamlanarak 22.684 kişiyaşam sürdürmektedir.
    E-Devletüzerindenyıkık,acilyıkılacak,ağırveortahasarlıtoplam33.053
konteynerbaşvurusuyapılmışolup,kriterlereuygun19.978talepbulunmaktadır.
    Vatandaşbeyanınagöre66.274kirayardımıbaşvurusuolup,kriterlereuygun
46.184talepbulunmaktadır.
    Çadıralanlarındatoplam1.908 WCve949 duşkurulmuştur.
    Tesislerdetoplam3.238WCve2.354duşmevcuttur.
    Toplam 771çamaşırmakinesi,535çamaşırkurutmamakinesikurulmuştur.
    28alanda3.048konteynerişyeriplanlanmaktaolup,764işyeritamamlanmışve
    2.284 işyeriiçinçalışmalardevam etmektedir


Beslenme
    İlgenelindeaktifolarak84dağıtımaracı,63yemeküretimnoktası,13ikramaracıile hizmetverilmeyedevamedilmektedir.
    Beslenme platformu üyeleri ile birlikte il merkezinde ve ilçelerde toplam 323noktada hizmet verilmiş olup günlük 379.474 yemek ikramı ile aktif beslenmehizmetiverilmeyedevamedilmektedir.


    Depreminilkanındanbugünekadar27.799.135yemekikramıgerçekleştirilmiştir.

    Hali hazırda devam eden ve ramazan ayı boyunca devam edecek sahur/kahvaltı,öğle ve iftar yemeği verilen 323 dağıtım noktasına ilave olarak 70 iftar çadırıeklenmiştir.
    Her bir iftar çadırının yanına İl Müftülüğü tarafından teravih namazı için çadırkurulmuştur.
    Teravih çadırlarının yanında ise Türk Kızılay tarafından kurulacak çay dağıtımnoktalarındaiftardansahurvaktinekadarikramlıkveiçecekdağıtımlarıyapılacaktır.

PsikososyalDestek

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekibince 114 Bin, Sağlık İlMüdürlüğü, İl Müftülüğü, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 86 Binolmak üzeretoplamda200Binkişiyeulaşılmıştır.

AyniBağış
    Toplam14aynibağışdepooluşturulmuşolupbugünekadar2.095tırgelmişolup,
1.943tıryardımmalzemesidağıtılmıştır.
    Merkezve ilçelerdâhiltoplam13noktadasosyalmarketkurulmuştur

Elektrik-Su-Doğalgaz-Haberleşme-Ulaşım
    Malatyailgenelindedepremöncesielektrikabonesayısı466.193olupdepremsonrasıabonesayısı320.403olmuştur.
    Şebekesuyu verilmeoranı%99,6’dır.
    Depremsonrasıdoğalgazabonesayısı145.194,gazkullanabilecekabonesayısı
144.639oranı%99,6’dır.
    Haberleşmemerkezveilçelerde %100 iletişimsağlanmaktadır.
    Ulaşımakapalıbiryolbulunmamaktadır.

TarımveHayvancılıkHizmetleri
    Destek olarak 6.942 yetiştiriciye 3.512,2 ton yem dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca,41.948üreticiye182,1MilyonTL,21.528yetiştiriciyede116,4MilyonTLtarımsaldesteködemesiyapılmıştır.
    Sahipsiz kalan evcil hayvanların ve sokak hayvanlarının beslenmesi için 21 tonTarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 ton AFAD tarafından toplam 31 tonmamadağıtımı yapılmıştır.8HaydiEkibihizmetvermektedir.
 

Bakmadan Geçme